25 januari 2022

Forskningsprogrammet The Seed Box har hunnit in på sitt sista år. Under den här tiden har programmet hunnit gro från forskningsfrön till en livfull flora av forskningsprojekt. Resultatet av en del av dem presenteras under en digital festival 7–11 februari.

Kvinnor klädda i toarullar The Shit Project presenteras i Gnesta, i samarbete med konstnärer från Fungus Kingdom's studios och forskare vid Uppsala universitet, ett av forskningsprojekten kring avfall, som utvecklats under fas två i The Seed Box. Foto: Katja Aglert. 

Få forskningsprojekt har sin egen konstnärliga ledare. Men så är faktiskt fallet i det internationella och tvärvetenskapliga programmet The Seed Box, som finansieras av Mistra och Formas, och där LiU är programvärd. Här möts frågor om miljö med humanistiska perspektiv.

– I The Seed Box vill vi utforska miljöfrågorna över gränserna. Då är konsten användbar eftersom den per definition är intresserad av att bryta med gängse arbetssätt. Vi har frågat oss ”Om vi gör så här istället, vad händer då?”, säger Katja Aglert, professor på konstnärlig grund vid Linköpings universitet. Hon har varit konstnärlig ledare och biträdande chef för The Seed Box sedan 2020. 

Katja Aglerts roll i The Seed Box har bland annat varit att i utbyte med forskarna diskutera hur forskningsresultat kan presenteras på andra sätt än det vita papper som de – traditionellt sett – är skrivna på. 

– Konsten är bra på att få oss att se saker ur ett annat perspektiv. I The Seed Box har vissa av forskarna bland annat prövat att arbeta med visualiseringar av sina resultat, säger Katja Aglert. 

 
Som privatperson kan man känna sig maktlös och ofta infinner sig en apokalyptisk stämning kring miljöfrågor. Konsten kan vara ett sätt att förmedla det som är svårt.
Victoria Wibeck, programchef The Seed Box
Ett exempel på hur forskningen tagits utanför både det vita pappersarket och akademin är The Shit project. Här har forskare från Uppsala universitet och konstnärer arbetat tillsammans för att synliggöra forskning om kommunala avloppssystem i Gnesta. För att bjuda in allmänheten till projektet arrangerades en konstpromenad, bland annat förbi ett reningsverk.  

– Längs med vägen fick publiken möta olika konstverk som byggde på den kunskap som forskarna och konstnärerna i samarbete tagit fram, säger Katja Aglert.  

Avslutar med digital festival 

Den 7–11 februari kommer The Seed Box att avsluta forskningsprogrammet med en digital festival som är öppen för alla som vill delta, The Community Garden Festival: An Environmental Humanities Festival. Även här löper det konstnärliga perspektivet genom programmet tillsammans med forskning kopplad till miljö och humaniora. 

– Vi vill bjuda in alla med ett intresse för miljö, hållbarhet, rättvisefrågor, tvärvetenskap och konst att ta del av festivalen, säger Victoria Wibeck, professor vid tema Miljöförändring och programchef för The Seed Box.   

Under festivalen kommer besökarna bland annat att kunna ta del av föreläsningar och panelsamtal där ett antal kända miljöhumanioraforskare och konstnärer medverkar. Det finns också möjlighet att medverka i olika workshops samt ta del av den mångfald av tvärvetenskaplig forskning som har bedrivits i The Seed Box under de senaste två åren. 
Konsten är bra på att få oss att se saker ur ett annat perspektiv.
Katja Aglert, konstnärlig ledare för The Seed Box

Deltagarna kommer också att få vara med om boksläppet av barnboken ”Esmeralda och Draken” och deras kamp att nå FN:s 17 globala mål. Barnboken är resultatet av ett forskningsprojekt som undersökt arbetet med hållbar utveckling i förskolan.

Utöver detta kommer festivalen att presentera bland annat poddar som bygger på forskning om Sveriges väg till att bli fossilfritt, samt flertalet dokumentärfilmer som presenterar några av de olika forskningsprojekten i The Seed Box, samt en animation som är skapad utifrån klimatrelaterad forskning i ett av projekten

– Av flera anledningar kan det vara svårt att närma sig miljöfrågor. Som privatperson kan man känna sig maktlös och ofta infinner sig en apokalyptisk stämning kring miljöfrågor. Men konsten kan vara ett sätt att förmedla det som är svårt. Vi hoppas att festivalen kan bidra till att öppna upp det här samtalet, säger Victoria Wibeck.

För den som vill delta i festivalen kommer den att pågå här:

http://www.thecommunity.garden  

Kontakt och forskningsprogram

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.