Konstnärlig forskning får närmare fyra miljoner kronor

Bidrag för konstnärlig forskning hör inte till vanligheterna för LiU. Men nu får forskaren och konstnären mirko nikolić* närmare fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

mirko nicolic mirko nicolić under en performance. Foto: Julius Töyrylä / New Performance Turku. 

I fokus för det projekt mirko nikolić ska arbeta med under de kommande tre åren står bland annat mineralutvinning och det motstånd som vuxit fram kring utvinning av naturresurser. Bland annat ska han besöka Serbien och Rumänien för att tala med människor som lever i områden som påverkats av mineralutvinning.

Jag vill belysa hur naturresurser blir en vara på marknaden. Samtidigt vill jag lyfta fram ett av Europas osynliga hörn. Jag är glad över att få bidra både till konst kring detta, och till forskning, säger mirko mikolić.

mirko mikolić är doktor inom konst och media samt konstnär. Han har under våren varit gästforskare på Linköpings universitet inom det miljöhumanistiska forskningsprogrammet Seed Box. Han kommer att bedriva sin forskning vid Institutionen för kultur och kommunikation.

Projektet han tilldelats medel för är ”Vatten är (icke-)liv: de-extraktivistisk poetik i halvperiferin”.

*mirko nikolić stavar sitt namn utan versaler. Det är ett artistiskt och konstnärligt ställningstagande som har sin grund i feministisk minioritetspolitik.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU