Industriell symbios

Forskningen vid LiU fokuserar på hur långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av material, energi och andra resurser, inte bara i Norrköping utan även på andra håll i Sverige och världen.

Industriell symbios innebär att ett antal företag samarbetar så att överskott eller biprodukter i en verksamhet blir en nyttiga resurs hos någon av de andra. Exempel är värme, spillvirke, materialspill, drank med mera.

Industriella symbioser förekommer på många håll i världen, men inte minst i LiU:s närområde. Målet är att forskningen ska bidra till utvecklingen av nya industriella och urbana symbioser.

I Region Östergötland finns flera uppmärksammade exempel på industriell symbios, bland annat på Händelö i Norrköping.

Forskning

Nyheter inom forskningsområdet Industriell symbios

Exempel av kartläggning av industriell symbios

Framgångsrik uppdragsutbildning för praktiker i Östersjöregionen

Linköpings universitet levererade sex uppdragsutbildningar för praktiker i Östersjöregionen för att främja och underlätta för industriell symbios.

Renhav visar upp sin biogasanläggning under Biogasresan 2021.

Så skapades Sveriges mest hållbara industrikluster

Sotenäs kommuns vände den lokala industrins negativa miljöpåverkan med hjälp av ett gäng lokala entreprenörer, entusiastiska tjänstemän och forskningsbaserade metoder.

a bild på en man

Den cirkulära ekonomin sinkas av traditionellt synsätt

Genom att samarbeta kan företagen tillsammans skapa större sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för samhället än vad de gör idag, det menar forskare vid Linköpings universitet.