Industriell symbios

Systemperspektiv

Industriell symbios
Avfall i en industri kan bli nyttig råvara hos grannen. Foto iStock.

Forskningen vid LiU fokuserar på hur långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av material, energi och andra resurser, inte bara i Norrköping utan även på andra håll i Sverige och världen.

Industriell symbios innebär att ett antal företag samarbetar så att överskott eller biprodukter i en verksamhet blir en nyttiga resurs hos någon av de andra. Exempel är värme, spillvirke, materialspill, drank med mera.

Industriella symbioser förekommer på många håll i världen, men inte minst i LiU:s närområde. Målet är att forskningen ska bidra till utvecklingen av nya industriella och urbana symbioser.

I Region Östergötland finns flera uppmärksammade exempel på industriell symbios, bland annat på Händelö i Norrköping.

Forskning

Nyheter inom forskningsområdet Industriell symbios