Industriell symbios

Systemperspektiv

Industriell symbios
iStock industriell symbios b

Forskningen vid LiU fokuserar på hur långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av material, energi och andra resurser, inte bara i Norrköping utan även på andra håll i Sverige och världen.

Industriell symbios innebär att ett antal företag samarbetar så att överskott eller biprodukter i en verksamhet blir en nyttiga resurs hos någon av de andra. Exempel är värme, spillvirke, materialspill, drank med mera.

Industriella symbioser förekommer på många håll i världen, men inte minst i LiU:s närområde. Målet är att forskningen ska bidra till utvecklingen av nya industriella och urbana symbioser.

I Region Östergötland finns flera uppmärksammade exempel på industriell symbios, bland annat på Händelö i Norrköping.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll