Utveckling av nya statistiska metoder för fMRI-data

Min forskning handlar om att analysera fMRI data (funktionell magnetresonansavbildning), och framförallt om att utveckla och testa nya statistiska metoder. Jag är även intresserad av högprestanda-beräkningar på grafikkort, bildregistrering och maskininlärning.

Jag disputerade vid LiU 2012, och var postdoktor vid Virginia Tech Carilion Research Institute under 2012 - 2014. 

Idag undervisar jag i följande kurser: 

Publikationer

Huvudhandledare för doktorander

Biträdande handledare för doktorander

Utexaminerade doktorander (biträdande handledare)

Olivier Cros, 2017

Jens Sjölund, 2018

Organisationstillhörighet