Fotografi av Anna Martín Bylund

Anna Martín Bylund

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om olika dimensioner av språk och kommunikation i olika utbildningssammanhang. Just nu intresserar jag mig särskilt på flerspråkiga praktiker i förskolan och förskollärares professionella omdöme, liksom för kroppsliga och sinnliga dimensioner av läsande hos elever i årskurs 4. Mina språkvetenskapliga engagemang utvecklas ständigt i mötet med olika (nationella, internationella och transnationella) utbildningsvetenskapliga praktiker. Jag är nyfiken på hur det som händer bland barn, elever, vuxna och lärare blir till i samspel mellan praktik, teori och politik. Jag inspireras av posthumanistiska problematiseringar av språk och kommunikation liksom av post-kvalitativa ingångar till forskning. I relation till grundutbildningen arbetar jag just nu med att stärka förskollärarstudenters förutsättningar för internationalisering och mobilitet.

Publikationer

2023

Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund (Redaktörskap) (2023) Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisningen på högstadiet och gymnasiet
Anna Bylund, Linnéa Stenliden (2023) Closer to the senses in post-pandemic teacher training - Reclaiming the body in online educational encounters Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education Vidare till DOI

2022

Emilia Zotevska, Anna Bylund (2022) How to do things with food: The rules and roles of mealtime things in everyday family dinners Children & society, Vol. 36, s. 857-876, Artikel e12543 Vidare till DOI
Anna Martín Bylund, Linnéa Stenliden (2022) Closer to far away: transcending the spatial in transnational families' online video calling Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 43, s. 587-599 Vidare till DOI

2021

Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Lena Landkvist, Linda Ekström Lind, Susanna Kellgren Lundberg, Hannes Stenmark, Cornelia Wilhelmsson (2021) Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige Utbildning och Lärande / Education and Learning, Vol. 15, s. 9-28 Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsprojekt

Undervisning

Organisation