Fotografi av Anna Martín Bylund

Anna Martín Bylund

Universitetslektor

Publikationer

2023

Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund (Redaktörskap) (2023) Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisningen på högstadiet och gymnasiet
Anna Bylund, Linnéa Stenliden (2023) Closer to the senses in post-pandemic teacher training - Reclaiming the body in online educational encounters Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education Vidare till DOI

2022

Emilia Zotevska, Anna Bylund (2022) How to do things with food: The rules and roles of mealtime things in everyday family dinners Children & society, Vol. 36, s. 857-876, Artikel e12543 Vidare till DOI
Anna Martín Bylund, Linnéa Stenliden (2022) Closer to far away: transcending the spatial in transnational families' online video calling Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 43, s. 587-599 Vidare till DOI

2021

Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Lena Landkvist, Linda Ekström Lind, Susanna Kellgren Lundberg, Hannes Stenmark, Cornelia Wilhelmsson (2021) Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige Utbildning och Lärande / Education and Learning, Vol. 15, s. 9-28 Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsprojekt

Undervisning

Organisation