Fotografi av Annika Öhman

Annika Öhman

Universitetslektor

Vilka förutsättningar har personer med kognitiv funktionsnedsättning att vara delaktiga i aktiviteter utanför hemmet? Hur klarar de och friska äldre av teknik i vardagen för att kunna bo kvar hemma? Det vill min forskning ta reda på.

Att navigera i en föränderlig värld

Min forskning har fokus på äldre personers möjligheter till delaktighet i samhället och att fortsätta leva ett aktivt liv. Mitt avhandlingsarbete hade inriktning på personer med demenssjukdom och aktivitetsproblematiken vid demenssjukdom ur personens eget perspektiv.

I ett pågående projekt i samarbete med forskare på Karolinska Institutet studeras tillgänglighet och förutsättningar för delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Jag medverkar också i projekt som utvecklar ny kunskap om förutsättningarna för teknikanvändning hos hemmaboende personer i grupperna äldre äldre och personer som lever med kognitiv funktionsnedsättning, i relation till de krav som tekniken ställer på de som ska använda den.

Nätverk

  • Jag driver projektet ”Kan jag klara av det här?” – teknik, hälsa och åldrande hos äldre-äldre tillsammans med professor Katarina Hjelm och universitetslektor Åsa Larsson Ranada vid Linköpings universitet samt projektledare Ann-Christine Larsson, vid Testmiljö Norrköping
  • Projektet ingår i Aktivitet och delaktighet bland äldre personer, som är ett av våra teman inom Arbetsterapiforskningen.
  • Jag samarbetar med forskargruppen Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society (CACTUS) vid Karolinska institutet (KI).

Undervisning

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet och Medicinska fakultetens Interprofessionella masterprogram. Undervisningen på Arbetsterapeutprogrammet är framförallt för studenter som går sin första samt sista termin. Jag handleder och examinerar studenter som skriver kandidatuppsatser och uppsatser på avancerad nivå, samt är kursansvarig  för grundutbildningens första termin, kursen ”Arbetsterapi, aktivitet och hälsa” och för kursen ”Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering”, avancerad nivå.

Om mig

Akademisk examen

  • Leg Arbetsterapeut 1989
  • Medicine doktorsexamen 2007

Uppdrag

• Ledamot i programutskottet på Arbetsterapeutprogrammet

Publikationer

Omslag för publikation ''
Charlotta Ryd, Louise Nygard, Camilla Malinowsky, Annika Öhman, Anders Kottorp (2015)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.22 , s.33-42 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Brorsson, Annika Öhman, Stefan Lundberg, Louise Nygård (2011)

Dementia , Vol.4 , s.587-602 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Annika Öhman, Louise Nygård, Anders Kottorp (2011)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.18 , s.133-142 Vidare till DOI

2023

Maria Johansson, Malin Nätt, Anneli Peolsson, Annika Öhman (2023) Frail community-dwelling older persons everyday lives and their experiences of rehabilitation - a qualitative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 65-75 Vidare till DOI

2021

Isabel Margot-Cattin, Nicolas Kuehne, Annika Öhman, Anna Brorsson, Louise Nygard (2021) Familiarity and participation outside home for persons living with dementia Dementia, Vol. 20, s. 2526-2541 Vidare till DOI

2020

Anna Brorsson, Annika Öhman, Stefan Lundberg, Malcolm P. Cutchin, Louise Nygard (2020) How accessible are grocery shops for people with dementia? A qualitative study using photo documentation and focus group interviews Dementia, Vol. 19, s. 1872-1888 Vidare till DOI

2019

Isabel Margot-Cattin, Nicolas Kuhne, Anders Kottorp, Malcolm Cutchin, Annika Öhman, Louise Nygard (2019) Development of a Questionnaire to Evaluate Out-of-Home Participation for People With Dementia American Journal of Occupational Therapy, Vol. 73, Artikel 7301205030 Vidare till DOI
Vedrana Bolic Baric, Maria Andreassen, Annika Öhman, Helena Hemmingsson (2019) Using an interactive digital calendar with mobile phone reminders by senior people - a focus group study BMC Geriatrics, Vol. 19, Artikel 116 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation