Fotografi av Bengt-Ove Turesson

Bengt-Ove Turesson

Universitetslektor

Tjänstledig

Bygger kapacitet för forskning och högre utbildning i utvecklingsländer

Har varit involverad i olika projekt som syftar till att bygga kapacitet för forskning och forskarutbildning i flera afrikanska länder, och från 2019 i Sydostasien. jag har arbetat inom ett projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Jag har bland annat varit övergripande samordnare på den svenska sidan för det Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammet vid University of Rwanda. Tidigare har jag också varit involverad i ett par projekt med finansiering från Linnaeus–Palmeprogrammet.

Mer information finns på min engelska medarbetarsida.

Forskningssamarbetet Rwanda-Sverige

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

 

 

Video

 

Forskningssamarbete

Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet.

Forskningssamarbete i matematik med låginkomstländer och regioner

Matematiska institutionen bidrar till utvecklingen av högre utbildning och forskning i låginkomstländer och regioner genom samarbetsprojekt i Afrika och Asien.

Bengt Ove Turesson, Theresa Lagali, Sylvester Rugeihyamu, Kajsa Gomez Svensson, Martin Singull, Torbjörn Larsson, Uledi Ngulo, Thadei Damas Sagamiko och Edward Ngailo

Forskningssamarbete med University of Dar es Salaam i matematik

Vårt mål är att utbilda kvalificerade akademiker som kan bidra till att förbättra undervisning och lärande av matematik samt bedriva forskning och lösa problem inom den privata och offentliga sektorn i Tanzania.

Deltagare vid nätverksmötet i Entebbe, Uganda, 2018.

Forskningssamarbete i matematik och dess tillämpningar med Makerere University

Vårt mål är att stärka forskningen och forskarutbildningen i matematik och dess tillämpningar vid de offentliga universiteten i Uganda samt att öka användningen av matematik i privat och offentlig sektor. Samarbetet finansieras av Sida.

Nyheter

Facebook

MAI in Africa

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.

Undervisning

Sedan början av 1980-talet har jag undervisat på alla nivåer på Linköpings universitet.

På kandidat- och magisternivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Algebra
 • Analys
 • Analys överkurs
 • Diskret matematik
 • Fourieranalys
 • Fourier- och waveletanalys
 • Funktionsanalys
 • Linjär algebra

 

På doktorandnivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Distributionsteori
 • Fourieranalys
 • Funktionsanalys
 • Integrationsteori
 • Partiella differentialekvationer

Handledning

Doktorander

Under åren har jag varit involverad i handledningen av många doktorander vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Mitt viktigaste ansvar har varit för:

Examensarbeten

Curriculum Vitæ

Publikationer

Min forskning har inriktats på partiella differentialekvationer (inversa problem, asymptotik hos lösningar, ickelinjär potentialteori) och funktionsområden, särskilt viktade sobolevrum.

2020

Armen Asratian, Anders Björn, Bengt-Ove Turesson (2020) Diskret matematik

2018

Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov, Lydie Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2018) Robin-Dirichlet algorithms for the Cauchy problem for the Helmholtz equation Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 26, s. 1062-1078 Vidare till DOI

2017

Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov, L. Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2017) Iterative Tikhonov regularization for the Cauchy problem for the Helmholtz equation Computers and Mathematics with Applications, Vol. 73, s. 163-172 Vidare till DOI

2016

Vladimir Kozlov, Sonja Radosavljevic, Bengt-Ove Turesson, Uno Wennergren (2016) Estimating effective boundaries of population growth in a variable environment Boundary Value Problems, s. 1-28, Artikel 2016:172 Vidare till DOI

2014

Vladimir Kozlov, Johan Thim, Bengt-Ove Turesson (2014) Single layer potentials on surfaces with small Lipschitz constants Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 418, s. 676-712 Vidare till DOI
Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov, Lydie Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2014) Robin-Dirichlet algorithms for the Cauchy problem for the Helmholtz equation
Fredrik Berntsson, Vladimir A. Kozlov, Lydie Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2014) Numerical Solution of the Cauchy Problem for the Helmholtz Equation
Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov, Lydie Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2014) An accelerated alternating procedure for the Cauchy problem for the Helmholtz equation Computers and Mathematics with Applications, Vol. 68, s. 44-60 Vidare till DOI
Fredrik Berntsson, Vladimir Kozlov, Lydie Mpinganzima, Bengt-Ove Turesson (2014) An alternating iterative procedure for the Cauchy problem for the Helmholtz equation Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 22, s. 45-62 Vidare till DOI

2012

Ingegerd Skoglund, Bengt-Ove Turesson (Redaktörskap) (2012) Verksamhetsberättelse 2012: Matematiska institutionen

2011

Ingegerd Skoglund, Bengt-Ove Turesson (Redaktörskap) (2011) Verksamhetsberättelse 2011: Matematiska institutionen

2010

Vladimir Kozlov, Johan Thim, Bengt-Ove Turesson (2010) A Fixed Point Theorem in Locally Convex Spaces Collectanea Mathematica (Universitat de Barcelona), Vol. 61, s. 223-239 Vidare till DOI
Torbjörn Larsson, Zohreh Ranjbar, Ingegerd Skoglund, Bengt-Ove Turesson (Redaktörskap) (2010) Verksamhetsberättelse 2010: Matematiska institutionen

2009

Johan Thim, Vladimir Kozlov, Bengt-Ove Turesson (2009) Riesz Potential Equations in Local Lp-spaces. Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 54, s. 125-151 Vidare till DOI

2000

Bengt-Ove Turesson (2000) Nonlinear potential theory and weighted Sobolev spaces

Organisation