Bygger kapacitet för forskning och högre utbildning i utvecklingsländer

Sedan 2007 har jag varit involverad i olika projekt som syftar till att bygga kapacitet för forskning och forskarutbildning i flera afrikanska länder, och från 2019 i Sydostasien. Mina nuvarande roller är inom projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Jag är bland annat övergripande samordnare på den svenska sidan för det Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammet vid University of Rwanda sedan 2011. Tidigare har jag också varit involverad i ett par projekt med finansiering från Linnaeus–Palmeprogrammet.

Mer information finns på min engelska medarbetarsida.

Forskningssamarbetet Rwanda-SverigeVisa/dölj innehåll

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

 

 

 

ForskningssamarbeteVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

FacebookVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Sedan början av 1980-talet har jag undervisat på alla nivåer på Linköpings universitet.

På kandidat- och magisternivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Algebra
 • Analys
 • Analys överkurs
 • Diskret matematik
 • Fourieranalys
 • Fourier- och waveletanalys
 • Funktionsanalys
 • Linjär algebra

 

På doktorandnivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Distributionsteori
 • Fourieranalys
 • Funktionsanalys
 • Integrationsteori
 • Partiella differentialekvationer

HandledningVisa/dölj innehåll

Doktorander

Under åren har jag varit involverad i handledningen av många doktorander vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Mitt viktigaste ansvar har varit för:Examensarbeten

Curriculum VitæVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Min forskning har inriktats på partiella differentialekvationer (inversa problem, asymptotik hos lösningar, ickelinjär potentialteori) och funktionsområden, särskilt viktade sobolevrum.

2020

2018

2017

2016

2014

2010

2009

2000

OrganisationVisa/dölj innehåll