26 maj 2020

Ett flertal universitet i Afrika har startat ett nytt initiativ med digitala seminarier. Syftet är att främja forskningsverksamhet och skapa nya samarbeten mellan de olika universiteten.

Logotyp för seminarieserien i matematik. Ett flertal afrikanska universitet anordnar digital seminarieserie i matematik.

Inom ramen för forskningssamarbetet i matematik med Afrika och Asien har LiU tillsammans med sina partners diskuterat hur man kan använda IT-verktyg för gemensamma aktiviteter. Bland förslagen finns bland annat gemensamma seminarier.

Skapar kontakter och samarbete

Som ett led i arbetet med att främja forskningsverksamhet och skapa nya samarbeten anordnar nu ett flertal Afrikanska universitet gemensamma digitala seminarier i matematik.

– Vid många av dessa universitet finns det dels få forskare i matematik och dels ännu färre forskare inom olika matematiska specialiteter. Det gör det svårt att hålla igång normal vetenskaplig verksamhet. Vi hoppas att man kan få igång mer verksamhet och även samarbeten mellan forskare på olika universitet genom att ha gemensamma seminarier, säger Bengt-Ove Turesson.

Zoom-licenser en förutsättning

Inför seminarierna har International Science Programme (ISP) ordnat Zoom-licenser för ett antal av de inblandade universiteten. Licenserna kan också användas för annat än gemensamma seminarier.

– Säkert kommer våra afrikanska doktorander och deras handledare framöver att kunna hålla seminarier i den här serien, säger Turesson.

Seminarierna arrangeras online via Zoom och pågår under sena våren och sommaren. Det första hölls den 20 maj.

För mer information besök Africa Mathematics Seminar.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.