19 maj 2021

Catrin Lundström befordrades den 1 december 2020 till biträdande professor i Etnicitet och migration. Hennes forskningsfrågor rör sig mellan fälten migrationsstudier och vithetsstudier.

Hej Catrin! Du är biträdande professor sedan 1 december 2020. Hur ser din bakgrund ut?

Jag började läsa sociologi vid Stockholms universitet och fastnade direkt för det. Sedan disputerade jag i Uppsala på en avhandling om Svenska latinas, vilket förde samman min bakgrund av sociologi, latinamerikakunskap och spanska. Efter det åkte jag till Santa Barbara i Kalifornien, där jag var gästforskare under ett år. Då påbörjade jag också ett längre arbete om svenska migrantkvinnor i USA, som senare utvidgades till Singapore och Spanien, och tillbaka till Sverige. 

Som lärare och forskare har jag arbetat vid ett antal universitet i Sverige: jag var postdoktor vid Umeå universitet, och har undervisat vid Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola inom ämnena sociologi och genusvetenskap. 2012 sökte jag mig till Linköpings universitet och har varit kvar sedan dess.

Kan du kort beskriva ditt forskningsområde?

Mina forskningsfrågor rör sig mellan fälten migrationsstudier och vithetsstudier, vilket kan sägas vara en lite udda kombination. Jag intresserar mig särskilt för förhållandet mellan svenskhet och vithet, både i Sverige och utomlands, vilket har resulterat i ett antal etnografiska studier av svenska kvinnor som utvandrat och senare återvänt till Sverige.

Att studera vithet handlar om att rikta ljuset mot det som tenderar att tas för givet – och därigenom definierar det som uppfattas som ”annorlunda” – och att studera migration från detta perspektiv är för mig ett sätt att inkludera människor som ofta inte ses som migranter i migrationsforskningen, och betona rörelser och relationer mellan olika migrantgrupper.

Hur kommer det sig att du valde just det som forskningsområde och varför är det viktigt att forska om just det här?

På sätt och vis var det forskningen som öppnade dessa frågor för mig. När jag intervjuade unga kvinnor med latinamerikansk bakgrund blev det tydligt att de inte upplevde att de sågs som svenskar till fullo, trots att de var födda och uppväxta i Sverige eller adopterade svenskar. Det fick mig att utforska frågor om nationell tillhörighet, ursprung och gränser för dessa.

I mitt postdoktorala arbete intresserade jag mig för svenska kvinnor som bor utomlands. Återigen en empirisk fråga som kom att handla om svenska hemmafruar i bland annat USA och Singapore, och dess kopplingar till den globala migrationen av hushållsarbetare från latinamerikanska och asiatiska länder. Men också om vad det betyder att vara svensk utanför Sverige, och hur situationen som medföljande förändrar svenska kvinnors liv på ett ganska dramatiskt sätt.

Finns det något nytt område eller någon ny vinkel som du skulle vilja forska kring framöver?

Jag tycker att det finns mycket att göra, till exempel när det gäller att vidga migrationsdebatten i Sverige. Den utgår ofta ifrån en snäv definition av migranter, som jag gärna vill problematisera ytterligare. Jag har nyligen publicerat en bok om den svenska vitheten under 1900-talet och ser möjligheter att göra historiska nedslag i olika skeenden som jag menar har varit avgörande för Sveriges utveckling, i förhållande till migranter och migration.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.