Cecilia Axell

Universitetslektor, Docent

I min forskning intresserar jag mig för det didaktiska innehåll i skönlitterära barnböcker som går att koppla till människans förhållande till teknik.

Forskning inom teknikdidaktik med mera

Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria.

I min avhandling undersöker jag hur teknik och den tekniska samhällsutvecklingen diskuteras i relation till natursyn och framtidssyn i ett urval svenska barnböcker skrivna under det senaste seklet.

Publikationer

2024

Ulrika Sultan, Cecilia Axell, Jonas Hallström (2024) Bringing girls and women into STEM?: Girls' technological activities and conceptions when participating in an all-girl technology camp International journal of technology and design education, Vol. 34, s. 647-671 Vidare till DOI

2023

Astrid Berg, Cecilia Axell (2023) Introducing programming in an early primary technology classroom: the distinction between human and robot Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives, s. 271-290
Cecilia Axell (2023) "Kan vi inte få göra sånt här varje dag?": Bilderböcker och barns teckningar i teknikundervisningen Bilder för barn och bilder av barn, s. 105-126
Ulrika Sultan, Cecilia Axell, Jonas Hallström (2023) Bringing girls and women into STEM?: Girls' technological activities and conceptions when participating in an all-girl technology camp International journal of technology and design education Vidare till DOI
Cecilia Axell, Astrid Berg (2023) You give a little bit more love to animals than to robots International journal of technology and design education Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsprojekt

 

 

Critique in Technology Education

The goal of this book project is to provide a framework for critique and discussions about its integration into the teaching of and learning about design and technology in schools.

In my chapter, knowledge about technology is linked to children’s fiction and its educational function, and a starting point is that children’s fiction can encourage children to think more critically about technology. The aim of this chapter is from a pedagogical perspective, examine the messages conveyed about technology in a selection of popular children’s books which contain elements of technology, and; to explore how these views of technology relate to critique of technology and technological development. 

 

 

Teknik & Natur

Ett projekt initierat av Skolverket. Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-& vid undervisning i teknik och naturvetenskap. Projektet genomfördes i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i teknik, biologi, fysik och kemi.

Förskola: Modul i Skolverkets Lärportal. Natur, teknik och språkutveckling.

Grundskola: Modul i Skolverkets Lärportal. Språk i natur- och teknikämnen.


 

 

Skolan som arena

Har deltagit i projektet "Skolan som arena för kunskapsbildning i teknik".  I projektet behandlades den allmänna obligatoriska skolans utbildning i teknik under 1900-talet och hur innehållet i skolans utbildning i teknik har förändrats över tid.

CV

Bakgrund

Grundskollärarexamen åk 1-7 Ma/NO/Te, Linköpings universitet, 1991

Montessorilärarutbildning, Stockholms universitet, 2006

Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2008

Filosofie doktorsexamen i teknikens didaktik, Linköpings universitet, 2009-2015

Postdoktor i teknikens didaktik, Linköpings universitet, 2015- 

Relaterat innehåll

Organisation