Profession i utbildning

Peter Holgersson AB

Vi undersöker tvärvetenskapliga frågor om profession och professionellt arbete inom förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning, med utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt. 

Inom professionskunskapsfältet undersöker vi olika frågor om profession och professionellt arbete i utbildningssammanhang i samtiden. Frågeställningarna är tvärvetenskapliga och kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt. Professionens frågor utgör grunden för de forskningsfrågor som formuleras i relation till undervisningspraktiker och undervisningsmetoder inom förskolan, skolan, fritidshemmet och lärarutbildningen.

Vi bedriver forskning om

  • Lärargruppernas professionella kunskap i praktiker
  • Förskolans-fritidshemmet-skolans undervisningspraktiker
  • Relationen mellan forskning och praktik (aktionsforskning i förskola/fritidshem/skola)
  • Fritidshemmets didaktik
  • Lekresponsitivitet i förskolan i en europeisk kontext

Publikationer

Kontakt

Forskare

Organisation