Profession i utbildning

Peter Holgersson AB

Vi undersöker tvärvetenskapliga frågor om profession och professionellt arbete inom förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning, med utgångspunkt i ett kritiskt förhållningssätt. 

Inom professionskunskapsfältet undersöker vi olika frågor om profession och professionellt arbete i utbildningssammanhang i samtiden. Frågeställningarna är tvärvetenskapliga och kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt. Professionens frågor utgör grunden för de forskningsfrågor som formuleras i relation till undervisningspraktiker och undervisningsmetoder inom förskolan, skolan, fritidshemmet och lärarutbildningen.

Vi bedriver forskning om

  • Lärargruppernas professionella kunskap i praktiker
  • Förskolans-fritidshemmet-skolans undervisningspraktiker
  • Relationen mellan forskning och praktik (aktionsforskning i förskola/fritidshem/skola)
  • Fritidshemmets didaktik
  • Lekresponsitivitet i förskolan i en europeisk kontext

Publikationer

Omslag för publikation 'Fritidshemmets möjligheter: Att arbeta fritidspedagogiskt'
Helene Elvstrand, Lina Söderman Lago, Maria Simonsson (Redaktörskap) (2019)
Omslag för publikation ''
Helene Elvstrand, Lina Söderman Lago, Anna Björk, Sebastian Claesson, Marcus Karlsson, Annika Storm, Linda Lundh, Andreas Almroth, Tobias Claesson, Erika Eklund, Zacharias Häljeskog (2022)

Venue Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Kontakt

Forskare

Organisation