05 maj 2021

Tre forskningsprojekt får sammanlagt 5,4 miljoner kronor när Norrköpings fond för forskning och utveckling för tolfte gånger delar ut medel från fonden. Det handlar om barnlitteratur, multimediakonst i domteatern och termoelektriska moduler.

Mjuk och töjbar elektronik
Elastic conducting polymer composites in thermoelectric modules THOR BALKHED

Sedan 2012 har Norrköpings kommun stöttat forskning och utveckling som utvecklar Norrköping, leder till en högre utbildningsnivå i kommunen eller stärker utbildningen och forskningen vid Campus Norrköping. Med de här tre senaste forskningsprojekten har fonden sammanlagt delat ut 60 miljoner kronor.

Vid det digitala tillkännagivandet kunde kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i beredningen för fonden, Olle Vikmång (S) och campusrådet Martin Rantzer, inte nog betona vikten av det nära och goda samarbetet mellan universitetet och kommunen. Fonden är en stor del i samarbetet och fyller en lucka i forskningsfinansierings-Sverige. Den ger yngre forskare ett tidigt stöd i att utveckla sina idéer och har också fokus på tillämpning.

Tre projekt i skilda ämnen

Årets tre projekt handlar om så vitt skilda ämnen som Barns meningsskapande i naturvetenskap och teknik genom skönlitteratur och NTA (Naturvetenskap och teknik för Alla), Immersiv multimediakonst i domteatern och Manufacturing of Inexpensive Flexible Thermoelectric Modules.

Ahmet Börütecene, biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) tilldelas 1 356 655 kronor för sitt projekt Immersiv multimediakonst i domteatern. Projektet ska föra samman teknikvetenskap och konst och konstnärer och musiker ska bjudas in för att i projektet arbeta tillsammans med forskare, producenter och ingenjörer från LiU och Visualiseringscenter C. Samarbetet ska resultera i ett multimedialt verk för Visualiseringscentrets dombiograf där musik kombineras med omslutande (immersiv) visualisering.
Projektet ska bidra till att integrera olika områden inom Norrköpings kommun, introducera Visualiseringscentret för en ny publik, och utvinna ny vetenskaplig kunskap kring immersiv visualisering.
Medsökande i projektet är Jonas Löwgren, professor vid ITN samt fristående producenten Anna Öst.

2 000 002 kronor går till projektet Manufacturing of Inexpensive Flexible Thermoelectric Modules (FTEMs) som leds av Xavier Crispin, professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Projektet ska arbeta med att utveckla material och processer för tillverkning av så kallade termoelektriska moduler. Termoelektriska moduler är elektroniska enheter som kan omvandla värme till elektricitet, alternativt elektricitet till värme. Detta innebär i praktiken att modulerna kan användas för både kylning och uppvärmning.
Målet är att utveckla ett nytt material som kan bidra till lägre produktionskostnader av termoelektriska moduler. Det nya material som kommer att användas för att hitta billigare tillverkningstekniker är organiska ledande lim, utvecklade på̊ LiU, Campus Norrköping i laboratoriet för organisk elektronik (LOE).
Medsökande är Seyedmohammad Mortazavinatanzi, VD, ParsNord Thermoelectric Filial och Duncan Platt, Unit Manager Printed Electronics, RISE Research Institutes of Sweden.

Barns meningsskapande I naturvetenskap och teknik genom skönlitteratur och NTA (Naturvetenskap och teknik för Alla) tilldelas 2 033 535 kronor för att pröva och utvärdera olika vägar för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik i förskolan och årskurserna förskoleklass till 6. Detta görs genom att knyta samman läsning av skönlitterära barnböcker med lärarstödet NTA, ett material för undervisning i naturvetenskap och teknik som används i en majoritet av Norrköpings skolor. Att integrera läsning i teknik och naturvetenskaplig undervisning främjar både läsning av böcker och lärandet i dessa ämnen.
Målet är att utveckla en ”Norrköpingsmodell” för undervisning i teknik och naturvetenskap som sedan ska implementeras i kommunen.
Projektet leds av doktorand Alma Jahic Petersson. Medsökande är universitetslektorerna Astrid Berg och Cecilia Axell, alla vid Linköpings universitet. Det genomförs i samverkan med kommunens utbildningskontor, Norrköpings Stadsbibliotek och forskningsmiljön Teknikens och Naturvetenskapernas didaktik (TekNaD) vid Linköpings universitet.

Om Norrköpings fond för forskning och utveckling

Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Pengar ur fonden tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra syften uppnås:

En högre utbildningsnivå i kommunen
Utveckling av kommunens verksamhet
Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Mer om Norrköpings fond för forskning och utveckling

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.