Klinisk och experimentell reumatologi

Reumatiska sjukdomar som t.ex. reumatoid artrit (RA), spondylartrit och systemisk lupus erytematosus (SLE) tillhör folksjukdomarna och drabbar mer än 1 procent av befolkningen i Sverige.

Immunsystemet som skyddar oss från bakterie- och virusinfektioner kan hos vissa individer, med genetisk sårbarhet och som exponerats för särskilda faktorer, förlora sin tolerans och attackera kroppsegna vävnader och organ. Kunskaper om hur reumatisk sjukdom uppstår ökar och antalet behandlingsmöjligheterna för patienter som drabbas har stigit dramatiskt under senare år.

Min grupp studerar bl.a. bakomliggande mekanismer för uppkomst av reumatisk sjukdom, särskilt SLE, samt biomarkörer och autoantikroppar i relation till diagnos, behandlingsrespons och prognos.


Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Conformational state of C-reactive protein is critical for reducing immune complex-triggered type I interferon response: Implications for pathogenic mechanisms in autoimmune diseases imprinted by type I interferon gene dysregulation

Svanberg C, Enocsson H, Govender M, Martinsson K, Potempa LA, Rajab IM, Fernandez-Botran R, Wetterö J, Larsson M och Sjöwall C.

Journal of Autoimmunity, 2023-02-01, Volume 135, Article 102998, Copyright © 2023 The Authors

Grafiskt abstrakt.

C-Reactive Protein Levels in Systemic Lupus Erythematosus Are Modulated by the Interferon Gene Signature and CRP Gene Polymorphism rs1205

Enocsson H, Gullstrand B, Eloranta M-L, Wetterö J, Leonard D, Rönnblom L, Bengtsson A och Sjöwall C.

Front. Immunol., 28 January 2021 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.622326

Figur 2 CRP-nivåer bland patienter med och utan detekterbara IL-6-nivåer (Z-axel) tillsammans med olika CRP-genotyp (rs1205) och typ I IFN-gensignatur (IGS) status (X-axel). Staplar visar medianvärden.Figur 2 CRP-nivåer bland patienter med och utan detekterbara IL-6-nivåer (Z-axel) tillsammans med olika CRP-genotyp (rs1205) och typ I IFN-gensignatur (IGS) status (X-axel). Staplar visar medianvärden.

Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) levels predict damage accrual in patients with recent-onset systemic lupus erythematosus.

Enocsson H, Wirestam L, Dahle C, Padyukov L, Jönsen A, Urowitz MB, Gladman DD, Romero-Diaz J, Bae SC, Fortin PR, Sanchez-Guerrero J, Clarke AE, Bernatsky S, Gordon C, Hanly JG, Wallace DJ, Isenberg DA, Rahman A, Merrill JT, Ginzler E, Alarcón GS, Chatham WW, Petri M, Khamashta M, Aranow C, Mackay M, Dooley MA, Manzi S, Ramsey-Goldman R, Nived O, Steinsson K, Zoma AA, Ruiz-Irastorza G, Lim SS, Kalunian KC, Inanc M, van Vollenhoven RF, Ramos-Casals M, Kamen DL, Jacobsen S, Peschken CA, Askanase A, Stoll T, Bruce IN, Wetterö J, Sjöwall C.
J Autoimmun. 2020 Jan;106:102340. doi: 10.1016/j.jaut.2019.102340. Epub 2019 Oct 17. (pubmed)

Bilder Christopher Sjöwall forskningsledare.

Publikationer i DiVA

2023

2022

Sule Yavuz, Pascal Pucholt, Johanna K. Sandling, Matteo Bianchi, Dag Leonard, Karin Bolin, Juliana Imgenberg-Kreuz, Maija-Leena Eloranta, Sergey V Kozyrev, Cristina M. Lanata, Andreas Jönsen, Anders A. Bengtsson, Christopher Sjöwall, Elisabet Svenungsson, Iva Gunnarsson, Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Joanne Nititham, Lindsey A. Criswell, Kerstin Lindblad-Toh, Lars Rönnblom (2022) Mer-tyrosine kinase: a novel susceptibility gene for SLE related end-stage renal disease Lupus Science and Medicine, Vol. 9, Artikel e000752 Vidare till DOI
Christian Lundtoft, Christopher Sjöwall, Solbritt Rantapaa-Dahlqvist, Anders A. Bengtsson, Andreas Jönsen, Pascal Pucholt, Yee Ling Wu, Emeli Lundström, Maija-Leena Eloranta, Iva Gunnarsson, Eva Baecklund, Roland Jonsson, Daniel Hammenfors, Helena Forsblad-d’Elia, Per Eriksson, Thomas Mandl, Sara Bucher, Katrine B. Norheim, Svein Joar Auglaend Johnsen, Roald Omdal, Marika Kvarnström, Marie Wahren-Herlenius, Lennart Truedsson, Bo Nilsson, Sergey V Kozyrev, Matteo Bianchi, Kerstin Lindblad-Toh, Chack-Yung Yu, Gunnel Nordmark, Johanna K. Sandling, Elisabet Svenungsson, Dag Leonard, Lars Rönnblom (2022) Strong Association of Combined Genetic Deficiencies in the Classical Complement Pathway With Risk of Systemic Lupus Erythematosus and Primary Sjögren's Syndrome Arthritis & Rheumatology Vidare till DOI
Christian Lundtoft, Pascal Pucholt, Myriam Martin, Matteo Bianchi, Emeli Lundstrom, Maija-Leena Eloranta, Johanna K. Sandling, Christopher Sjöwall, Andreas Jonsen, Iva Gunnarsson, Solbritt Rantapaa-Dahlqvist, Anders A. Bengtsson, Dag Leonard, Eva Baecklund, Roland Jonsson, Daniel Hammenfors, Helena Forsblad-dElia, Per Eriksson, Thomas Mandl, Sara Magnusson Bucher, Katrine B. Norheim, Svein Joar Auglaend Johnsen, Roald Omdal, Marika Kvarnstrom, Marie Wahren-Herlenius, Antonella Notarnicola, Helena Andersson, Oyvind Molberg, Louise Pyndt Diederichsen, Jonas Almlof, Ann-Christine Syvanen, Sergey V Kozyrev, Kerstin Lindblad-Toh, Bo Nilsson, Anna M. Blom, Ingrid E. Lundberg, Gunnel Nordmark, Lina Marcela Diaz-Gallo, Elisabet Svenungsson, Lars Ronnblom (2022) Complement C4 Copy Number Variation is Linked to SSA/Ro and SSB/La Autoantibodies in Systemic Inflammatory Autoimmune Diseases Arthritis & Rheumatology, Vol. 74, s. 1440-1450 Vidare till DOI

Forskning

Medier

Läkartidningen 47//2019
Christopher Sjöwall är 2019 års mottagare av Nanna Svartz-stipendiet.
Östgöta Correspondenten 19 mars 2019
"Det är mycket betydelsefullt"

Östgöta Correspondenten 16 september 2019
"Biträdande professor vid LiU får stipendium"

Forskning och Utveckling #2 2019

"Christopher Sjöwall tilldelas årets lokala Fernströmspris"

Om mig

CV

Nätverk

  • Member of the Swedish SLE network (since 2010)

  • Chairman of Working group for Biosimilars in Rheumatology (Swedish Society for Rheumatology, since 2014)

  • Member of the Working group that compose Guidelines for the medical treatment of SLE with an annual update (Swedish Society for Rheumatology, since 2014)

  • Consultant for the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) in the review and renegotiation of prices for Biologics in Sweden (since 2015)

 

Undervisning

  • Läkarprogrammet

  • Forskarutbildningen

  • BMA-programmet

Organisation