10 oktober 2019

Biträdande professor Christopher Sjöwall är årets lokala Fernström-pristagare. Han forskar om en reumatisk sjukdom som kan drabba många olika organ samtidigt. Forskningen är till stora delar baserad på en unik östgötsk biobank.

Biträdande professor Christopher Sjöwall på Reumatologiska kliniken.
Christopher Sjöwall på Reumatologiska kliniken. Ulrik Svedin

- Jag är otroligt hedrad och stolt. Utmärkelsen uppmuntrar till fortsatt bra forskning och tillhör verkligen hela forskargruppen, säger Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE).

Christopher Sjöwall har de senaste tjugo åren forskat om en inflammatorisk systemsjukdom, systemisk lupus erytematosus (SLE). SLE tillhör de reumatiska sjukdomarna och påverkar, till skillnad från ledgångsreumatism, ofta många organ som exempelvis leder, hjärta och njurar samtidigt. Enbart i Östergötland är över 300 personer drabbade av sjukdomen.

Forskande läkare – en styrka

Redan tidigt under läkarutbildningen vid LiU intresserade sig Christopher Sjöwall för immunologi, kroppen försvarssystem. En djupare förståelse för dess kliniska tillämpning och att reumatologi är praktisk immunologi, kom som läkarkandidat vid Reumatologiska kliniken. Glädjen för forskningen väcktes. Antagen som doktorand hos professor Thomas Skogh drev Christopher Sjöwall ett translationellt projekt, dvs. att försöka besvara en klinisk frågeställning i laboratoriet för att sedan återföra ny kunskap till kliniken.

- I gränssnittet mellan klinik och forskning verkar jag än idag – övertygad om att jag blir en bättre läkare av forskningen och att jag blir en bättre forskare av min kliniska bakgrund.

En unik östgötsk SLE-biobank

Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), reumatologiska kliniken, överläkare Region ÖstergötlandFoto Ulrik SvedinEfter disputationen började Christopher Sjöwall bygga upp en östgötsk SLE-biobank. Sättet att spara data var delvis inspirerat av samarbetspartners i Lund, där man sparar seriella prover och följer sjukdomsaktivitet, samt hur mycket skada som patienten utvecklar över tid.

Sedan år 2008 har SLE-patienterna lämnat prover vid varje återbesök. Totalt rör det sig om cirka 340 patienter, närmare
5 000 besök och lika många biobanksprover. Proverna förvaras på Fryshotellet vid Biobanksfaciliteten, ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Biobanken ger Christopher Sjöwall möjlighet att bedriva forskning såväl på kliniken som laboratoriet.

- Linköpings universitet har unika forskningsmöjligheter med korta vägar, vilket gör det relativt lätt med lokala samarbeten. Ett otroligt viktigt samarbete, som hela vår kliniska forskning bygger på, är med Klinisk immunologi inom diagnostik, säger Christopher Sjöwall.

Värdefulla nätverk

En annan av styrkorna i Östergötland är att det endast finns en reumatologklinik. Det gör att forskarna får grepp om både de lättare och de allra svåraste patientfallen. Om man exempelvis vill förstå hur många som är drabbade och insjuknar (epidemiologisk forskning) är det svårt om patienterna är utspridda på flera kliniker, vilket förekommer på många platser och länder.

Det är bland annat tack vare biobanken som Christopher Sjöwalls grupp är en väldigt attraktiv samarbetspartner både nationellt och internationellt. Biobanken utgör exempelvis en viktig pusselbit i det svenska SLE-nätverket, som leds av professor Lars Rönnblom vid Uppsala universitet.

Framgången som forskare tror Christopher Sjöwall beror på flera olika faktorer. Utöver värdefulla nätverk är han en lagspelare, som är bra på att hitta kompletterande och duktiga partners, samt se till att gruppen kommer i mål. För forskning kräver uthållighet – tacksamheten till forskargruppen och sin familj går inte att ta miste på.

- När man bygger upp en biobank tar det tid innan man kan skörda resultat. Hösten 2008 påbörjade vi resan och först våren 2014 kom den första vetenskapliga artikeln. Nu har vi just publicerat den 48:onde artikeln – det är verkligen en ketchupeffekt!

Fernströmpriset

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut Eric K. Fernströms Svenska Pris, lokala priser till yngre särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Årets prisutdelning äger rum i Lund den 6 november.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.