25 maj 2023

Vad gör en lärare riktigt duktig? Engagemang, ödmjukhet och verklighetsförankring, kanske? När de två första pristagarna av Ingemars lärarpris träffas går samtalet från lärare som förebilder till studenter som lär för livet.

Tre personer står vid ett bord. De två första pristagarna av Ingemars lärarpris, Leif Burman och Daniel Carlsson, med instiftaren Ingemar Ingemarsson i mitten. Charlotte Perhammar

Ingemar Ingemarssons Lärarpris är något alldeles unikt i Sverige. Det ska gå till ”en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid LiU med bestående effekt på studenters lärande”.

Skapa dialog med studenterna

När de två första pristagarna, Daniel Carlsson och Leif Burman, möts för en stunds lunchsnack landar samtalet om egenskaper som engagemang, ödmjukhet och noggrannhet.

– Engagemang är något som jag som lärare kan påverka, något som jag kan välja att lägga in i min undervisning. Som ung lärare gick jag kanske mest på engagemang och goda avsikter, nu ser jag att jag också måste vara noggrann i det jag gör och se vad som kan utvecklas i min undervisning. Att skapa dialog med studenterna och jobba med, inte emot, dem, säger Daniel Carlsson.

– Men också att skapa intressanta lärsituationer, där undervisningen handlar om något som är på riktigt, fyller Leif Burman i och berättar om en färsk redovisning i konsthantverkets teknik där studenternas alster visades upp för en ”snäll” gallerist för att bedömningen ska upplevas som på riktigt.

– Det höjer ribban men det skapar också engagemanget. Engagemang är A och O för en lärare, utan det ska man nog göra något annat, säger Leif Burman.

Tekniker och metoder

Vad gör då en bra student? Jo, exakt samma engagemang. Att bry sig och känna att det man lär sig kommer att komma till nytta.En person ler.Ingemar Ingemarsson. Foto Charlotte Perhammar

– Jag brukar säga till de studenter som vill plugga för att klara en tenta, att undervisningen ska vara som ett kognitivt gym. Att träna som man tänker tävla. Det man lär sig ska kunna användas vid många olika tillfällen under livet, inte bara vid ett tillfälle. Det handlar om att lära sig tekniker och metoder, säger Daniel Carlsson.

– Och hantverk, fyller Leif i. Oavsett ämne, matte eller möbelsnickeri, använder vi våra kunskaper hela tiden för att lösa problem, mäta vinklar…

– …hitta gyllene snittet, räkna ut saker, fortsätter dialogen.

För både Daniel och Leif har Ingemars lärarpris betytt mycket. En boost för självkänslan, ett lyft för en yrkesgrupp och en stor ära.

– Jag känner stor ödmjukhet. Tänk att bli vald bland alla de duktiga lärare som finns på LiU, säger Daniel.

Vem är Daniel Carlsson?

Förste pristagaren av Ingemars lärarpris 2020. Anställd på matematiska institutionen sedan 1996 (men började undervisa redan som student), mattecoach på nätet sedan 13 år.

Vem är Leif Burman?
Andra pristagaren av Ingemars lärarpris 2022. Snickarmästare på campus Lidingö, håller i möbelsnickarprogrammet, har alltid älskat trä!

Läs mer om priset, pristagarna och hur du nominerar

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.