Fotografi av Elisabeth Eriksson

Elisabeth Eriksson

Universitetslektor

Återkoppling, bedömning och yrkesblivande


I min forskning fokuserar jag främst på bedömning i skolan. Jag intresserar mig även för lärares yrkesblivande. För närvarande arbetar jag med några kollegor med en studie om lärarstudenters syn på etik vid bedömning.

I min avhandling redogör jag för några delstudier om återkoppling i lågstadieklassrum. Där studeras vad lärare kommunicerar med sin återkoppling, vad som påverkar hur lärare ger återkoppling och hur elever förstår lärares återkoppling. Jag undersöker även vilka gemensamma upptagenheter lärare och elever har gällande återkoppling. För att undersöka detta använde jag konstruktivistisk grundad teori, fältstudier och intervjuer. Jag har tidigare skrivit om nya lärares erfarenheter av arbete med bedömning, samt om att gå från lärare till lärarutbildare.

Jag har en bakgrund som lärare på lågstadiet. Nu undervisar jag på flera olika lärarprogram i kurser om bedömning och är även inne i kurser om grundläggande färdigheter i svenska och matematik.

CV

2020
Fil dr i pedagogik

2007
Kompl. behörighet ma 1­-9 

1994
Grundskollärare 1-7 sv, SO, bild 

 

 

Publikationer

2023

Elisabeth Eriksson (2023) Constructing clarity: Swedish teachers' and students' shared concern in feedback interaction in primary school classrooms Education 3-13, Vol. 51, s. 13-25 Vidare till DOI

2022

Elisabeth Eriksson, Lisa Bjorklund Boistrup, Robert Thornberg (2022) "You must learn something during a lesson": how primary students construct meaning from teacher feedback Educational studies (Dorchester-on-Thames), Vol. 48, s. 323-340 Vidare till DOI

2020

Elisabeth Eriksson (2020) Återkoppling i lågstadieklassrum

2018

Elisabeth Eriksson, Lisa Björklund Boistrup, Robert Thornberg (2018) A qualitative study of primary teachers classroom feedback rationales Educational research (Windsor. Print), Vol. 60, s. 189-205 Vidare till DOI

2017

Elisabeth Eriksson (2017) Feedback interaction in primary school classrooms

Forskningsnätverk

Undervisning

Organisation