Återkoppling, bedömning och yrkesblivande

Min forskning fokuserar på bedömning i skolan. Jag intresserar mig även för lärares yrkesblivande. För närvarande arbetar jag med några kollegor med ett material om lärarstudenters syn på etik vid bedömning.

I min avhandling redogör jag för några delstudier om återkoppling i lågstadieklassrum. Där studerar jag vad lärare kommunicerar med sin återkoppling, vad som påverkar hur lärare ger återkoppling och hur elever förstår lärares återkoppling. Jag undersöker även vilka gemensamma upptagenheter lärare och elever har gällande återkoppling. För att undersöka detta använde jag konstruktivistisk grundad teori, fältstudier och intervjuer. Jag har tidigare skrivit om nya lärares erfarenheter av arbete med bedömning, samt om att gå från lärare till lärarutbildare.

Jag har en bakgrund som lärare på lågstadiet. Nu undervisar jag på flera olika lärarprogram i kurser om bedömning och är även inne i kurser om grundläggande färdigheter i svenska.


PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

2017

UndervisningVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

2020
Fil dr i pedagogik 

2007
Kompletterande behörighet matematik 1­-9

1994
Grundskollärare 1-7 svenska, SO, bild

OrganisationVisa/dölj innehåll