Presentation

Sjukförsäkring, bedömning av arbetsförmåga och upplevd rättvisa

Den forskning jag bedriver rör begriplighet i sjukförsäkringssystemet. Jag forskar om hur försäkringsmedicinska utredningar och påföljande beslut upplevs och förstås av de som tar del av dem, såväl sjukskrivna som yrkesverksamma.

Vikten av god kommunikation med begriplig och tillräcklig information mellan sjukskriven, handläggare på Försäkringskassan, och andra aktörer är även något som min forskning berör. Jag forskar också om hur sjukförsäkringssystemets regler och processer förstås av sjukskrivna, vilka skillnader som finns bland olika grupper och upplevd rättvisa.

Instrumentutveckling

Utöver avhandlingsprojektet arbetar jag med att vidareutveckla ett bedömningsinstrument för bedömning av arbetsförmåga, som bland annat används vid
försäkringsmedicinska utredningar; Assessment of Work Performance (AWP-FK).

Publikationer

2023

2022

Om mig

CV

  • Masterexamen i arbetsterapi 2014

Kontakt

Mobiltelefon: 073-714 33 55

E-post: elin.a.karlsson@liu.se

Undervisning

Sedan flera år tillbaka undervisar jag vid medicinska fakulteten, främst som basgruppshandledare men även som seminarieledare, tentator och föreläsare.

Tidigare fanns jag primärt på arbetsterapeutprogrammet men på senare år även på läkarprogrammet, i interprofessionella kursmoment och på det integrerade masterprogrammet.

Publikationer

2023

2022

Medarbetare

Organisation