Fotografi av Elin Karlsson

Elin Karlsson

Postdoktor

Min forskning handlar om acceptans och legitimitet för arbetsförmågebedömningar och beslut inom sjukförsäkringen. Med fokus på två specifika begrepp: Social validitet och Socialförsäkringslitteracitet.

Presentation

Sjukförsäkring, bedömning av arbetsförmåga och upplevd rättvisa

Den forskning jag bedriver rör begriplighet i sjukförsäkringssystemet. Jag forskar om hur försäkringsmedicinska utredningar och påföljande beslut upplevs och förstås av de som tar del av dem, såväl sjukskrivna som yrkesverksamma.

Vikten av god kommunikation med begriplig och tillräcklig information mellan sjukskriven, handläggare på Försäkringskassan, och andra aktörer är även något som min forskning berör. Jag forskar också om hur sjukförsäkringssystemets regler och processer förstås av sjukskrivna, vilka skillnader som finns bland olika grupper och upplevd rättvisa.

Instrumentutveckling

Utöver avhandlingsprojektet arbetar jag med att vidareutveckla ett bedömningsinstrument för bedömning av arbetsförmåga, som bland annat används vid
försäkringsmedicinska utredningar; Assessment of Work Performance (AWP-FK).

Publikationer

2024

Nina Thorny Stefansdottir, Jeanette Wassar Kirk, Line Vestergaard, Dicte Bjarup Thogersen, Ida Seing, Karsten Vrangbaek, Ove Andersen, Per Nilsen, Tine Tjornhoj-Thomsen, Elin Karlsson (2024) Young adults' perceptions of information on social distancing measures and everyday life during the COVID-19 pandemic in Denmark and Sweden: an interview study International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 29, Artikel 2312860 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI

2023

Thomas Kallemose, Jeanette Wassar Kirk, Elin Karlsson, Ida Seing, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Per Nilsen (2023) Political trust in the handling of the COVID-19 pandemic: a survey in Denmark and Sweden BMC Global and Public Health, Vol. 1 Vidare till DOI
Janna Skagerström, Hanna Fernemark, Per Nilsen, Ida Seing, Maria Hardstedt, Elin Karlsson, Kristina Schildmeijer (2023) Challenges of primary health care leadership during the COVID-19 pandemic in Sweden: a qualitative study of managers experiences Leadership in Health Services, Vol. 36, s. 389-401 Vidare till DOI
Christian Ståhl, Elin Karlsson, Marika Wenemark, Jan Sandqvist, Kristofer Arestedt (2023) The Social Insurance Literacy Questionnaire (SILQ): Development and Psychometric Evaluation Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI

Om mig

CV

  • Masterexamen i arbetsterapi 2014

Kontakt

Mobiltelefon: 073-714 33 55

E-post: elin.a.karlsson@liu.se

Undervisning

Sedan flera år tillbaka undervisar jag vid medicinska fakulteten, främst som basgruppshandledare men även som seminarieledare, tentator och föreläsare.

Tidigare fanns jag primärt på arbetsterapeutprogrammet men på senare år även på läkarprogrammet, i interprofessionella kursmoment och på det integrerade masterprogrammet.

Publikationer

2024

Nina Thorny Stefansdottir, Jeanette Wassar Kirk, Line Vestergaard, Dicte Bjarup Thogersen, Ida Seing, Karsten Vrangbaek, Ove Andersen, Per Nilsen, Tine Tjornhoj-Thomsen, Elin Karlsson (2024) Young adults' perceptions of information on social distancing measures and everyday life during the COVID-19 pandemic in Denmark and Sweden: an interview study International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 29, Artikel 2312860 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI

2023

Thomas Kallemose, Jeanette Wassar Kirk, Elin Karlsson, Ida Seing, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Per Nilsen (2023) Political trust in the handling of the COVID-19 pandemic: a survey in Denmark and Sweden BMC Global and Public Health, Vol. 1 Vidare till DOI

Medarbetare

Organisation