Fotografi av Karin Wåhlén

Karin Wåhlén

Biträdande universitetslektor

Jag är medicinsk biolog och forskar på PAINOMICS® laboratorium. Mitt forskningsfokus är hitta biomarkörer för generaliserad smärta (fibromyalgi) genom att studera proteiner i blod samt effekten av fysisk träning.

Presentation

Publikationer

2022

2021

Forskning

Kollegor

Organisation