Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Som proprefekt, huvudstudierektor och forskare vid Institutionen för medicinsk teknik vid LiU är jag en del av IMT:s ledning. 

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2017

Organisationstillhörighet
Visa/dölj innehåll