Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Som proprefekt, huvudstudierektor och forskare vid Institutionen för medicinsk teknik vid LiU är jag en del av IMT:s ledning. 

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Medarbetare

Forskningsverksamhet

Senaste publikationer

2017

Mourad-M Benosman, Fethi Bereksi-Reguig, Göran Salerud

Strong Real-Time QRS Complex Detection

Ingår i Journal of Mechanics in Medicine and Biology

Artikel i tidskrift

Liv Kristin Sundheim, Ane Halse Sporastoyl, Torjus Wester, Göran Salerud, Knut Kvernebo

Acute skin trauma induces hyperemia, but superficial papillary nutritive perfusion remains unchanged

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

M. M. Benosman, F. Bereksi-Reguig, Göran Salerud

STRONG REAL-TIME QRS COMPLEX DETECTION

Ingår i Journal of Mechanics in Medicine and Biology

Artikel i tidskrift

Organisationstillhörighet