Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Som proprefekt, huvudstudierektor och forskare vid Institutionen för medicinsk teknik vid LiU är jag en del av IMT:s ledning. 

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Medarbetare

Forskningsverksamhet

Senaste publikationer

2017

Liv Kristin Sundheim, Ane Halse Sporastoyl, Torjus Wester, Göran Salerud, Knut Kvernebo

Acute skin trauma induces hyperemia, but superficial papillary nutritive perfusion remains unchanged

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

2016

Siv Fredly, Drude Fugelseth, Cathrine S Nygaard, Göran Salerud, Tom Stiris, Knut Kvernebo

Noninvasive assessments of oxygen delivery from the microcirculation to skin in hypothermia-treated asphyxiated newborn infants

Ingår i Pediatric Research

Artikel i tidskrift

2014

Monika Kozak Ljunggren, Rodolfo A. Elizondo, Joel Edin, David Olsen, Kimberley Merrett, Chang-Jang Lee, Göran Salerud, James Polarek, Per Fagerholm, May Griffith

Effect of Surgical Technique on Corneal Implant Performance

Ingår i Translational Vision Science & Technology

Artikel i tidskrift

Organisationstillhörighet