Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Som proprefekt, huvudstudierektor och forskare vid Institutionen för medicinsk teknik vid LiU är jag en del av IMT:s ledning. 

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Forskning
Visa/dölj innehåll

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll