Fotografi av Göran Salerud

Göran Salerud

Professor emeritus

Jag vill att forskningen vid Institutionen för medicinsk teknik ska ge människor förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min forskning riktar sig specifikt mot behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet med biomedicinsk optik som bas.

Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll