Fotografi av Göran Salerud

Göran Salerud

Jag vill att forskningen vid Institutionen för medicinsk teknik ska ge människor förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min forskning riktar sig specifikt mot behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet med biomedicinsk optik som bas.

Teknik, medicin & biologi till stöd för vården

Vår forskning och undervisning vid IMT innefattar vetenskapsområdena teknik, medicin och biologi, med uppgift att stödja och utveckla hälso- och sjukvården med resurser och senaste forskningsrön som ger förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv. Min egen forskningsverksamhet är inriktad på behov som uppstår inom mikrocirkulationsområdet, med biomedicinsk optisk forskning som bas som i samverkan med industri skapar mervärden på alla nivåer.

Publikationer

2022

Maria Ewerlöf, Tomas Strömberg, Marcus Larsson, E. Göran Salerud (2022) Multispectral snapshot imaging of skin microcirculatory hemoglobin oxygen saturation using artificial neural networks trained on in vivo data Journal of Biomedical Optics, Vol. 27, Artikel 036004 Vidare till DOI
Motasam Majedy, Rolf B. Saager, Tomas Strömberg, Marcus Larsson, Göran E. Salerud (2022) Spectral characterization of liquid hemoglobin phantoms with varying oxygenation states Journal of Biomedical Optics, Vol. 27, Artikel 74708 Vidare till DOI

2021

Motasam Majedy, Marcus Larsson, Göran Salerud (2021) Evaluation of Tabulated Hemoglobin Absorption Spectra Using Collimated Transmission on Oxygenated Human Lysed Blood DIFFUSE OPTICAL SPECTROSCOPY AND IMAGING VIII, Artikel 119200E Vidare till DOI
Maria Ewerlöf, Göran Salerud, Tomas Strömberg, Marcus Larsson (2021) Estimation of skin microcirculatory hemoglobinoxygen saturation and red blood cell tissue fractionusing a multispectral snapshot imaging system: a validation study Journal of Biomedical Optics, Vol. 26, Artikel 200291RR Vidare till DOI

2020

Anne Kari Kvernebo, Takuma Miyamoto, Ane Hasle Sporast, Liv Kristin Wikslund, Svein-Erik Masoy, Liv Drolsum, Morten Carstens Moe, Göran Salerud, Kiyotaka Fukamachi, Knut Kvernebo (2020) Quantification of ocular surface microcirculation by computer assisted video microscopy and diffuse reflectance spectroscopy Experimental Eye Research, Vol. 201, Artikel 108312 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation