Fotografi av Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson

Adjungerad universitetslektor, Docent

Min roll i gränslandet mellan forskning och industri ger en verklighetsnära koppling i forskning och undervisning. Min forskningsverksamhet är fokuserad på biooptik med tillämpning i medicinteknisk utrustning för bedömning av mikrocirkulationen.

Modellbaserad biooptik

Det finns en stor klinisk potential i att utvärdera statusen i det mikrocirkulationen, alltså blodflödet i kroppens allra minsta kärl där utbyte av syre mellan blod och celler sker. Genom att ha verktyg som kan göra detta på ett objektivt och detaljerat sätt kan man dels lära sig mer om detta avancerade system som såklart är vitalt för kroppens alla levande celler, dels kan man ställa bättre diagnoser i sjukdomar som påverkar mikrocirkulationen som diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

Under flera decennier har man använt ljus och dess interaktion med vävnad för att få information om mikrocirkulationen. Till exempel kan man studera de små frekvensskift, Dopplerskift, som uppstår då ljus sprids av röda blodkroppar i rörelse. Detta gör man i så kallad laser Doppler-teknik, en teknik som till stor del utvecklades vid IMT under 80-talet. Som en avknoppning av den forskningen bildades då företaget Perimed, där jag idag är anställd utöver mitt adjungerande lektorat vid IMT. Den tekniken var revolutionerande och bidrog (och bidrar fortfarande) till en starkt ökad förståelse av mikrocirkulationen. Tekniken ger dock inte tillräckligt detaljerad information av blodflödet för att på ett effektivt sätt användas dagligen på klinik, mer än inom vissa specialområden.

Min forskning fokuserar på att använda datormodeller, simuleringar och optimeringsmetoder för att kunna plocka ut betydligt mer information ur mätsignalerna och på det sättet ge bättre flödesmått. T.ex. kan vi med hjälp av detta angreppssätt ge ett hastighetsupplöst flödesmått i absoluta enheter, vilket är både lättare att tolka för användaren och kan göra att man kan dra slutsatser om flödet i olika kärltyper. Detta är ett tillvägagångssätt som vi förutom inom laser Doppler även använt i diffus reflektansspektroskopi vilket gör det möjligt att även skatta mängd röda blodkroppar och dess syresaturation i mikrocirkulationen. Dessa två tekniker har kombinerats i ett system som nu säljs till forskningskunder via Perimed, PF 6000 EPOS system, där EPOS står för Enhanced Perfusion and Oxygen Saturation. 

Hittills har jag främst fokuserat på tekniker som kan mäta i en enda punkt med hjälp av optiska fibrer, men nu breddas verksamheten till att även omfatta kamerabaserade tekniker för att få samma information i bilder över större ytor. Samma modellbaserade principer kan användas inom så kallad laser speckle contrast imaging och hyperspektral avbildning.

Om mig

Examina

  • Civilingenjör, datateknik (D), Linköpings universitet, 2004

  • Teknisk doktor, biomedicinsk instrumentteknik, Linköpings universitet, 2009

  • Docent, Medicinteknisk vetenskap, Linköpings universitet, 2019

Undervisning

  • Examinator i TBMT01

Publikationer

2024

Amanda Meyerson, Johanna Eklind, Florian Fischer, Maytheewat Aramrattana, Ingemar Fredriksson, Christer Ahlström (2024) Effects of daylight and darkness at daytime versus nighttime on driver sleepiness: A driving simulator study Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 24, s. 101087-101087, Artikel 101087 Vidare till DOI
Aida Ajan, Karin Roberg, Ingemar Fredriksson, Jahan Abtahi (2024) Reproducibility of Laser Doppler Flowmetry in gingival microcirculation. A study on six different protocols Microvascular Research, Vol. 153, Artikel 104666 Vidare till DOI
Sherif Elawa, Ingemar Fredriksson, Ingrid Steinvall, Johan Zötterman, Simon Farnebo, Erik Droog Tesselaar (2024) Skin perfusion and oxygen saturation after mastectomy and radiation therapy in breast cancer patients Breast, Vol. 75, Artikel 103704 Vidare till DOI
Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI

2023

Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study Journal of Biomedical Optics, Vol. 28 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation

Läs mer