CV och uppdrag

CV

 • Rektor vid Linköpings universitet, 2011- juni 2020
 • Dekanus för Tekniska högskolan vid LiU, 2004-2011
 • Prefekt vid Institutionen för fysik, biologi och kemi (IFM), 2000 - 2003
 • Professor i fysik, 2002
 • Universitetslektor, 1994-2002
 • Forskarassistent, 1988-1994
 • Teknologie doktorsexamen 1987, med en avhandling om katalytiska reaktioner på metallytor
 • Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, 1980
 • Teknologkåren LinTeks undervisningspris Den Gyllene Moroten, 1994

Uppdrag i urval

 • Ordförande i NUS - Nordiska universitetssamarbetet, 2018-
 • Sveriges ledamot i The European University Association Council, EUA, 2015-
 • Ordförande i SUHF - Sveriges universitets- och högskoleförbund, 2015-2018
 • Speaker i ECIU - European Consortium of Innovative Universities, 2013-2015
 • Ordförande i styrelsen för Norrköpings Visualiseringscenter C, 2011-
 • Ledamot i styrgruppen för Tekniksprånget - programmet drivs av IVA på uppdrag av Skolverket
 • Ledamot i huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2011-

 

 • Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2015-
 • Ledamot i samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science 2018-2020
 • Utbildningsministerns forskningsberedning, 2011-2012
 • Ledamot i Teknikdelegationen, 2008-2010
 • Utvärderare av civilingenjörsprogrammen vid NTNU, 2008
 • Ordförande i NORDTEK, nordiskt nätverk av tekniska högskolor, 2007-2011
 • Ledamot i SVT:s styrelse, 2017
 • Ledamot i GIH:s styrelse 2020-

 

Relaterat innehåll

Nyheter