Vi förnyar utbildning och forskning

Vårt 40-åriga universitet har en tradition av att arbeta med förnyelse. Linköpings universitet har varit föregångare vad gäller en rad nya utbildningsprogram, pedagogiska metoder, tvärvetenskap och forskarskolor. Med både vetenskaplig och samhällelig relevans tar vi oss an samtidens utmaningar.

Här finns kvalificerade utbildningar med ett långsiktigt perspektiv på hållbara kompetenser och förmågor för framtidens arbetsmarknad. Här finns också starka forskningsområden med god förmåga till samverkan. Genom en god samverkan med det omgivande samhället kan vi ständigt utveckla vår kvalitet i både forskning och utbildning.

Som Linköpings universitets rektor har jag det övergripande ansvaret för hela universitetets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för att leda denna myndighets olika uppgifter. Just det faktum att universitetet är en myndighet gör chefskapet lite speciellt. För å ena sidan är vårt arbete starkt reglerat, å andra sidan har delar av det vi gör inbyggda frihetsgrader, både när det gäller undervisning och forskning. Därför ingår det i mina uppgifter att utfärda föreskrifter och utöva tillsynsplikt, men framförallt handlar det om ett strategiskt arbete, att sätta upp mål och att ta initiativ till förnyelse och förändringar.

CV och uppdrag
Visa/dölj innehåll

CV

 • Rektor vid Linköpings universitet, 2011- juni 2020
 • Dekanus för Tekniska högskolan vid LiU, 2004-2011
 • Prefekt vid Institutionen för fysik, biologi och kemi (IFM), 2000 - 2003
 • Professor i fysik, 2002
 • Universitetslektor, 1994-2002
 • Forskarassistent, 1988-1994
 • Teknologie doktorsexamen 1987, med en avhandling om katalytiska reaktioner på metallytor
 • Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, 1980
 • Teknologkåren LinTeks undervisningspris Den Gyllene Moroten, 1994

Uppdrag i urval

 • Ordförande i NUS - Nordiska universitetssamarbetet, 2018-
 • Sveriges ledamot i The European University Association Council, EUA, 2015-
 • Ordförande i SUHF - Sveriges universitets- och högskoleförbund, 2015-2018
 • Speaker i ECIU - European Consortium of Innovative Universities, 2013-2015
 • Ordförande i styrelsen för Norrköpings Visualiseringscenter C, 2011-
 • Ledamot i styrgruppen för Tekniksprånget - programmet drivs av IVA på uppdrag av Skolverket
 • Ledamot i huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2011-

 

 

 • Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2015-
 • Ledamot i samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science 2018-2020
 • Utbildningsministerns forskningsberedning, 2011-2012
 • Ledamot i Teknikdelegationen, 2008-2010
 • Utvärderare av civilingenjörsprogrammen vid NTNU, 2008
 • Ordförande i NORDTEK, nordiskt nätverk av tekniska högskolor, 2007-2011

Övriga uppdrag

 • Ledamot i SVT:s styrelse, 2017-

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll