29 april 2019

Jämfört med andra flerfakultetsuniversitet tycks studenter som valt LiU för sin utbildning ha hamnat rätt. Efter två år finns åtta av tio kvar på den utbildning de börjat, visar UKÄ:s årsrapport.

Studenter promenerar på Corson, Campus Valla. Foto Jenny AhlgrenDet är siffror som sticker ut.
Jämfört med landets bredare universitet, till exempel Uppsala, Stockholm eller Lund, är det Linköpings universitet som har allra lägst andel avhopp.

Den senaste statistiken visar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin årsrapport för 2018.
77 procent av de LiU-studenter som påbörjade sina högskolestudier 2015/2016 finns kvar på sin utbildning år 2. Genomsnittet för riket ligger på 66 procent.

Foto Thor BalkhedDet måste vara siffror som glädjer en rektor?
– Det är ett riktigt gott betyg, det betyder att våra studenter haft möjligheten att hitta utbildningar som passar dem. Och att de stannat kvar visar också att de är nöjda, säger Helen Dannetun, rektor.

– Under 2018 har vi haft kvalitetssäkring av utbildningarna som ett strategiområde och det har vi i fokus även framöver. Att hålla hög kvalitet på våra utbildningar är grundbulten för allt och en av de viktigaste uppgifterna som ett universitet har.

Och det är fler än studenterna på grund- och avancerad nivå som väljer att stanna kvar.
En rapport från UKÄ från mars i år (Fokus forskarutbildning) visar hur stor andel av utländska doktorander som valde att lämna Sverige tre år efter examen.
De flesta, visar UKÄ:s statistik som omfattar utländska doktorer som avlade svensk examen 1998-2012.

Också här sticker siffrorna för LiU ut, med högst andel av doktorander som stannat. Därefter kom Chalmers tekniska högskola och Kungl. Tekniska högskolan.

Orsakerna till varför doktoranderna väljer att stanna eller lämna Sverige efter sin forskarutbildning ger UKÄ:s studie inte svar på. När det gäller etableringsgraden på arbetsmarknaden ligger dock Linköpings universitet högst på listan bland de tio lärosäten som hade flest antal examinerade doktorer under perioden 1998-2012. Tre år efter examen var 90 procent av männen och 86 procent av kvinnorna var etablerade på arbetsmarknaden.

Enligt en färsk undersökning från stiftelsen Allbright dominerar fortfarande manliga professorer akademin – för landet som helhet är bara 28 procent kvinnor.
I botten på Allbrights ranking ligger Chalmers, där 18 procent av professorer är kvinnor. I topp står Göteborgs universitet med 33 procent kvinnor.

Vid Linköpings universitet återstår en hel del arbete med rekrytering av professorer och jämställdhetsarbetet. Här är, enligt Allbrights statistik, 77 procent av professorerna.

När det gäller statistik som rör professorer och jämställdhet finns ändå en svag ljusglimt i UKÄ:s årsrapport.
LiU står under rubriken professorer som forskar/undervisar på en andra plats med 20 procent jämfört med andra breda universitet. Genomsnittet för alla lärosäten är 17 procent.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.