Fotografi av Hugo Hesser

Hugo Hesser

Gästprofessor

Mitt primära forskningsintresse rör psykologisk behandlingsforskning inom områden för beteendemedicin och psykiatri. Jag är också intresserad av hur man kan använda avancerade dataanalytiska modeller för att analysera behandlingsdata.

Psykologisk interventionsforskning inom hälsopsykologi och psykiatri

Mitt primära forskningsintresse rör interventions- och processforskning inom områden för beteendemedicin och psykiatri och jag är särskilt intresserad av tillämpning av avancerade dataanalytiska modeller för att analysera behandlingsdata. Jag undervisar huvudsakligen i kvantitativ metod och är statistisk rådgivare för den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions. Jag är även associerad editorial board member för den ledande KBT tidskriften Behaviour Research and Therapy. Dessutom är jag verksam kliniskt som legitimerad psykolog vid universitetssjukhuset i Linköping. 

Jag forskar inom ett antal olika projekt med olika inriktning. Kontakta gärna mig om du vill veta mer om något av nedanstående projekt. 

Tinnitus  

Forskningen inom det här området rör tinnitusbesvär, i synnerhet hur psykologiska processer påverkar upplevelsen av tinnitus och hur vi kan behandla besvären/konsekvenserna av tinnitus. Arbetet sker i samarbete med professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet. Dessutom innefattar detta område psykologisk grundforskning gällande ljud, emotion och kognition. 

Irritable bowel syndrome (IBS)  

Detta forskningsområde rör psykologiska processer som vidmakthåller IBS och syftar främst till att undersöka behandlingsmekanismer i en tidigare väl utvärderad psykologisk behandling för IBS. Projektet sker i samarbete med huvudansvarig Docent Brjánn Ljótsson vid Karolinska institutet.

Psykologisk behandling för psykiatriska tillstånd

I det här projektet utvärderas effekten av psykologisk behandling, förmedlat ansikte-till-ansikte eller via nätet, för olika psykiatriska tillstånd och omfattar utöver effektivitet också processforskning. Forskningen sker i samarbete med Internetpsykiatrin på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Dessutom finns ett samarbete med professor Heather Hadjistavropoulos vid University of Regina i Kanada med liknande målsättningar.  

Långvarig smärta och psykologisk behandling  

I detta projekt avser vi att försöka utveckla och förfina befintliga psykologiska behandlingar för långvarig smärta. Det involverar direkta jämförelser av olika former av behandlingar och processtudier för att undersöka potentiella verksamma mekanismer. Detta projekt sker i samarbete med Karolinska institutet.

Spelberoende och utvärdering av ett feedbacksystem (Playscan)  

I det här projektet vill vi utvärdera ett självvärderingsverktyg (Playscan) som spelare kan använda sig av på nätet för att få feedback på sina spelvanor för att minimera risken för beroende. Huvudansvarig är professor Per Carlbring vid Stockholms universitet och projektet är finansierat av Svenska Spel.      

Våld i nära relationer 

Detta projekt avser att på olika sätt utvärdera insatser för att förhindra och minimera konsekvenserna av våld i nära relationer och stöds till del av Socialstyrelsen. 

Behandling av ohälsa i primärvården. 

Projektet syftar till att utvärdera effekten av psykologiska behandlingar för att minska psykisk ohälsa och att öka återgång till arbete för patienter inom primärvården. Huvudansvarig är Docent Erik Hedman vid Karolinska institutet.  

Behandling av ohälsa kopplad till hörselnedsättning

Detta område rör utveckling och utvärdering av psykologisk behandling av ohälsa förknippad med hörselnedsättning samt psykologiska processer som potentiellt kan förklara behandlingseffekterna. 

Processforskning om KBT vid insomni  

Forskningen inom detta område rör tredjevariabler som kan förklara effekter av Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid insomni. Forskningen sker i samarbete med Stockholms universitet och docent Markus Jansson-Fröjmark.

Publikationer

2024

Peter Molander, Mehmed Novo, Asa Ringqvist, Andrea Hallstam, Hugo Hesser, Monika Lofgren, Britt-Marie Stalnacke, Björn Gerdle (2024) INTERDISCIPLINARY PAIN REHABILITATION FOR PATIENTS WITH EHLERS-DANLOS SYNDROME AND HYPERMOBILITY SPECTRUM DISORDERS Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 56, Artikel jrm12431 Vidare till DOI
Charlotte Gentili, Jenny Rickardsson, Linda Holmstrom, Rikard K. Wicksell, Hugo Hesser, Vendela Zetterqvist (2024) Exploring psychological flexibility as in-treatment behaviour during internet-delivered acceptance and commitment therapy for paediatric chronic pain: Occurrence and relation to outcome Journal of Contextual Behavioral Science, Vol. 31, Artikel 100725 Vidare till DOI
Lind Alexander, Cao Yang, Hugo Hesser, Hardstedt Maria, Jansson Stefan, Lernmark Ake, Sundqvist Martin, Tevell Staffan, Tsai Cheng-ting, Wahlberg Jeanette, Jendle Johan (2024) Anxiety, depression and quality of life in relation to SARS-CoV-2 antibodies in individuals living with diabetes during the second wave of COVID-19 DIABETES EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT, Vol. 13, Artikel 100194 Vidare till DOI

2023

Daniel Wallsten, Annika Norell, Malin Anniko, Oskar Eriksson, Varja Lamourin, Ida Halldin, Tina Kindbom, Hugo Hesser, Edward Watkins, Maria Tillfors (2023) Treatment of worry and comorbid symptoms within depression, anxiety, and insomnia with a group-based rumination-focused cognitive-behaviour therapy in a primary health care setting: a randomised controlled trial Frontiers in Psychology, Vol. 14, Artikel 1196945 Vidare till DOI
Johan Bjureberg, Olivia Ojala, Anton Berg, Elin Edvardsson, Örn Kolbeinsson, Olof Molander, Evelina Morin, Line Nordgren, Kristin Palme, Josefin Sarnholm, Leif Wedin, Christian Ruck, James J. J. Gross, Hugo Hesser (2023) Targeting Maladaptive Anger With Brief Therapist-Supported Internet-Delivered Emotion Regulation Treatments: A Randomized Controlled Trial Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 91, s. 254-266 Vidare till DOI

Nyheter

Undervisning

Mer om Hugo Hesser

Handledning av doktorander

Peter Molander, Linköpings universitet

David Forsström, Stockholms universitet

Rikard Sunnhed, Stockholms universitet

Sociala medier

ResearchGate

Relaterade forskare

Organisation