08 april 2022

Kampradstiftelsen anslår drygt 13 miljoner kronor till tre forskningsprojekt om landsbygdsutveckling vid Linköpings universitet. Forskare vid LiU är även kopplade till ett fjärde projekt vid Jönköping University som också beviljas medel från stiftelsen.

Person på traktor i motljus.
Olika aspekter av entreprenörskap på landsbygden står i centrum för de nya forskningsprojekten. 

Solceller och vätgas

Totalt delar Familjen Kamprads stiftelse ut 133 miljoner kronor till 30 olika projekt inom entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd. Kampradstiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultatet på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

På LiU beviljas professor Jakob Rehme 3,5 miljoner kronor till projektet Enhancing local entrepreneurship through development a hydrogen-based GHG-free energy system for communities som genomförs i samarbete med Mariestads kommun och lokala företag. Forskningen handlar om vad kommunala satsningar i grön omställning kan betyda i så kallade ”spill-overs” , det vill säga nya tekniker, affärer och affärsmodeller, som kan utnyttjas av företag och entreprenörer lokalt.

Konkret kommer projektet att granska världens första solcellsdrivna vätgastankstation i Mariestad.

- Jättekul att de ser och stödjer forskning i samverkan som verkligen kan göra skillnad, säger Jakob Rehme i en kommentar till anslaget.

Landsbygdens idéer

Docent Dzamila Bienkowska beviljas 6,3 miljoner kronor till forskningsprojektet Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin (FREJA). Projektet genomförs som ett entreprenörskapsprogram för företagare på landsbygden med fokus både på nya idéer, som kan utgöra grunden till framtida verksamhet, och idéer som uppkommit inom befintliga verksamheter och som behöver utvecklas vidare.

Projektet genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och en rad partnerorganisationer.

- Både vi i teamet och våra samarbetspartners är stolta, glada, och taggade, säger Dzamila Bienkowska.

- Programmen skapar direkt nytta genom att idéer prövas och utvecklas vilket i förlängningen kan leda till nya och utvecklade verksamheter som tar vara på landsbygdens kvaliteter och bidrar till välstånd och värdeskapande. Dessutom ökar vår vetenskapliga och praktiska kunskap om hur företagande på landsbygden kan stimuleras.

Alla från IEI

Som tredje LiU-forskare får biträdande professor Karin Tonderski 3,6 miljoner kronor till projektet New business models for digestate value extraction and nutrient circulation. Forskningen handlar om nya affärsmodeller för att öka värdeskapandet vid biogasproduktion, mer konkret användningen av den näringsrika rötrest som produceras i biogasanläggningar. I dag är detta en undervärderad produkt som ibland innebär mer kostnader än intäkter. 

- Väldigt kul och glädjande. Dessutom har frågan om näringscirkulation och biogödsel blivit än mer aktuell än när vi skrev ansökan, säger universitetslektor Hans Andersson, som ingår i projektet, om anslaget. 

Förutom de tre projekten där LiU-forskare är projektledare deltar även universitetslektor Hanna Almlöf i projektet Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden. Det projektet leds av forskare vid Jönköping University.

Samtliga fyra LiU-forskare är verksamma vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, IEI, men vid olika avdelningar.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.