Fotografi av Jenny Ahlén

Jenny Ahlén

Administrativ direktör, Avdelningschef

Mitt huvuduppdrag handlar om att säkerställa effektiva, ändamålsenliga, utvecklingsorienterade och rättssäkra processer. Processer som stödjer forskning, utbildning och samverkan.

Administrativ direktör och biträdande förvaltningschef

Som administrativ direktör och biträdande förvaltningschef vid Linköpings universitet arbetar jag universitetsövergripande.

Jag sitter med i universitetsdirektörens ledningsgrupp (UDL) och mina huvuduppdrag handlar främst om att:

• stödja universitetsledningen i uppdraget att leda och styra Linköpings universitet (LiU)
• representerar universitetet och stärka LiU:s varumärke och budskap
• initiera, leda, utveckla och samordna effektiva och kvalitetssäkrade administrativa processer
• fånga upp behov av - och samordna – gemensamma utvecklingsprojekt av LiU övergripande karaktär
• ansvara för samordning av kvalitets- och utvecklingsfrågor
• samverka med andra universitet, statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv, både nationellt och internationellt

Som biträdande förvaltningschef samordnar, leder och utvecklar jag tillsammans med universitetsdirektören universitetsförvaltningens inre arbete. Universitetsförvaltningen är LiU:s centrala verksamhetsstöd som håller samman övergripande strategiska och operativa frågor.

Utöver mina roller som administrativ direktör och biträdande förvaltningschef är jag även avdelningschef för Ledningskansliet, som är en ledningsstödsfunktion vid universitetsförvaltningen.

Medarbetare

Organisation

Mer om LiU