Fotografi av Jonas Lundberg

Jonas Lundberg

Professor

Professor i människocentrerad design

Forskning om samarbete människa-AI/Automation för styrning av kritiska processer

Jag är professor i Människocentrerad Design och leder ett forskningsprogram om hur man utformar AI (artificiell intelligens) och enklare Automation för att vara kontrollerbar, resilient och begriplig ("genomskinlig AI"). Forskningsprogrammet tillämpas på uppdragskritiska system inom flygledning, sjötrafikledning och liknande områden.

Min forskning fokuserar på samarbete mellan människa (operatör) och artificiell ingelligens (AI) eller enklare automation. Jag bedriver forskning om system som inkluderar minst en mänsklig operatör, en process att kontrollera, samt en automations- eller AI-komponent som också måste kontrolleras. Forskningen tillämpas på domäner som flygledning, sjötrafikledning, tågtrafikledning, nöd- och krishantering. I sådana system kan automation och AI stödja människor och även hantera uppgifter självständigt – upp till en viss punkt. Det finns alltid en punkt där människor måste övervaka att systemet fungerar som det ska – och kanske också ta en högre grad av kontroll. Grundforskning inom detta område berör teorier om människa-automation/AI-interaktion som kan styra utvecklingen av metoder, verktyg och designkoncept för kontroll. Forskningen bedrivs i ett forskarteam som jag leder, med både vanliga doktorander och industridoktorander. Projekten har resulterat i artiklar, demonstratorer/verktyg, samt genomförda doktorsavhandlingar som jag har handlett som huvudhandledare från början till slut. Forskningen bedrivs i samarbete med industri och myndigheter, i flera projekt. Se följande sida för en översikt:

https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html

Examina:

  • Docent: Kognitiva System, Linköpings universitet, 2012
  • Fil. Dr. Datalogi, Linköpings universitet, 2005
  • Fil, Mag. Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, 1999

Publikationer

2024

Jimmy Hammarbäck, Björn J. E. Johansson, Jens Alfredson, Jonas Lundberg (2024) Modelling situated intent for human-autonomy teaming: a human-centric approach Theoretical Issues in Ergonomics Science, s. 1-22 Vidare till DOI
Jonas Lundberg, Magnus Nylin, Gesa Praetorius, Anders A. Jansson, Magnus Bång (2024) Modelling operator control work across traffic management domains: implications for interaction design Cognition, Technology & Work Vidare till DOI

2023

Aida Nordman, Lothar Meyer, Karl Johan Klang, Jonas Lundberg, Katerina Vrotsou (2023) Extraction of CD & R Work Phases from Eye-Tracking and Simulator Logs: A Topic Modelling Approach AEROSPACE, Vol. 10, Artikel 595 Vidare till DOI
Elmira Zohrevandi, Emmanuel Brorsson, Andreas Darnell, Magnus Bång, Jonas Lundberg, Anders Ynnerman (2023) Design of an Ecological Visual Analytics Interface for Operators of Time-Constant Processes 2023 IEEE Visualization and Visual Analytics (VIS), s. 131-135 Vidare till DOI
Jimmy Hammarbäck, Jens Alfredson, Björn Johansson, Jonas Lundberg (2023) My synthetic wingman must understand me: modelling intent for future manned-unmanned teaming Cognition, Technology & Work Vidare till DOI

Nyheter

Jonas Lundberg, Linköpings universitet, och Jesper Tordenlid, Combitech, i samtal framför lösningen UTM City. Fotograf: Peter Karlsson

Högt flygande drönarforskning

Drönare som levererar hjärtstartare och medicin i glest befolkade områden finns och fungerar, men hur ska obemannad trafik fungera i stora städer? Med hjälp av artificiell intelligens och visualisering ska UTM City visa vägen.

Ett porträtt av Magnus Bång som står mellan två hyllor fyllda av elektronik

Så kan AI och människan samarbeta

AI som inte tar hänsyn till mänskliga operatörer skapar problem. Nu bygger LiU-forskare ett system där artificiell intelligens och människan arbetar tillsammans med att övervaka flygtrafik.

Flera fartyg möts i trångt sund.

Östgötskt forskningssamarbete för effektivare sjöfart

Linköpings universitet och Sjöfartsverket har inlett ett samarbete för att utveckla en mer hållbar, effektiv och säker sjöfart med hjälp av forskning inom bland annat artificiell intelligens och interaktiv visualisering.

Relaterad information