09 november 2020

Om två år ska Sveriges första testflygning med autonom drönare göras mellan Norrköping och Linköping. Luftfartsverket, Linköpings universitet och Independent Business Group samarbetar i ett projekt för att demonstrera samhällsnyttan med drönartjänster.

Flygbild över Norrköpings hamn.
Pavliha/iStock

– Det här projektet knyter samman inte bara flera av regionens aktörer inom området, utan också den forskning som Luftfartsverket och Linköpings universitet har bedrivit tillsammans under mer än tio år. Vi ser att detta är ett bra exempel på ett lyckat ”triple-helix-samarbete” mellan näringslivet, forskningen och den offentliga sektorn, säger Martin Rantzer, prefekt på institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Flygningen, som är planerad till hösten 2022, görs med en större drönare som ska klara av 10 kilogram last och transportera den minst 50 kilometer. Projektet är en del av en stor Europasatsning och Östergötland är en av sex platser i Europa som genomför den här typen av demonstration med drönartjänster i stadsmiljö. Övriga är Paris och Bryssel samt miljöer i Tyskland, Italien och Spanien. Mellan Linköping och Norrköping görs flygningen från stadsmiljö till stadsmiljö. Något som medför utmaningar.

En stor del av arbetet fram till 2022 handlar om miljö- och säkerhetsaspekter för autonom drönarflygning, ett område där forskningen på Linköpings universitet ligger i framkant. Bland annat måste risker identifieras ur flera perspektiv och kontinuerliga flygsäkerhetsbedömningar är avgörande för den här typen av flygningar. Jonas Lundberg, professor vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet förklarar vidare:

– Vår forskning handlar om hur interaktiv visualisering kan utformas för att utforska drönarflygningen ur flera synvinklar. Om vi ska kunna utnyttja potentialen i drönartransporter är det viktigt för samhällsaktörer att förstå konsekvenser av drönarflyg på sina verksamheter. Dessutom är det viktigt för trafikledare att kunna leda trafik och utforma luftrum för att möta samhällets krav framöver.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat Luftfartsverket, Linköpings universitet, Independent Business Group och Katla Aero.

Kontakt

Relaterade nyheter

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.