Som koordinator inom forskning och forskarutbildningen är mitt främsta mål att stötta både doktorander och handledare genom den administrativa processen hela vägen från antagning fram till disputation. Du är välkommen att kontakta mig för ett administrativt stöd i forskningen. Arbetar som sekreterare i Forskningsrådet och Forskarutbildningsrådet.

Du kan vända dig till mig med alla typer av forskarutbildningsfrågor, men för att nämna några:

• inrättande av forskarutbildningsplats
• ansökan om antagning
• anmälan om lic. seminarium
• revidering av individuell studieplan
• byte av handledare
• avbrott
• anmälan till disputation
• tillgodoräknande av kurser och andra moment
• aktivitet och försörjning
• Forskarutbildningsrådet
• resebidrag
• kursplaner
• doktorandkurser

Du kan vända dig till mig med alla typer av forskningsfrågor, men för att nämna några:

• Forskningsrådet
• såddfinansiering
• IEI granskare

 

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Verksamheter nära mig
Visa/dölj innehåll