Fotografi av Karin Fredriksson

Karin Fredriksson

Koordinator

Som koordinator inom forskning och forskarutbildning vid IEI är mitt främsta mål att stötta både doktorander och handledare genom den administrativa processen hela vägen från antagning fram till disputation.

Koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

Jag är koordinator för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

I mitt arbete att koordinera forskning och forskarutbildning ingår att ge doktorander och handledare stöd i den administrativa processen. Jag är också sekreterare i forskningsrådet och forskarutbildningsrådet vid IEI.

Nedan listan jag områden inom forskarutbildning och forskning där jag ofta får frågor.

Forskarutbildning

• Inrättande av forskarutbildningsplats
• Ansökan om antagning
• Anmälan om licentiatseminarium
• Revidering av individuell studieplan
• Byte av handledare
• Avbrott
• Anmälan till disputation
• Tillgodoräknande av kurser och andra moment
• Aktivitet och försörjning
• Forskarutbildningsrådet
• Resebidrag
• Kursplaner
• Doktorandkurser

Forskning

• Forskningsrådet
• Såddfinansiering
• IEI granskare

Välkommen att höra av dig till foutbkoordinator@iei.liu.se med dina frågor eller funderingar!

Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten och vid Filosofiska fakulteten

Så är det att doktorera på IEI

Kollegor

Organisation