IEI:s forskarutbildningar

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.

Antagning till forskarutbildning på IEI sker löpande. Vanligtvis är en doktorandanställning 4-5 år. Lönen utgår från en fast doktorandtrappa.
 
Just nu har vi många lediga doktorandtjänster på IEI. I annonsen för respektive tjänst framgår även vilka antagningskrav som ställs för den specifika doktorandtjänsten. 

Forskarutbildningsämnen vid IEIVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Kommande disputationer och licentiatseminarierVisa/dölj innehåll

Disputation i analytisk sociologi: José Luis Estévez Navarro

José Luis Estévez Navarro, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Antecedents and consequences of gossip: A social network approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Alexandra Gerbasi, professor, University of Exeter.

Börjar 19 november 2021 kl. 10.15
Slutar 19 november 2021 kl. 12.00
Plats K1, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Kontakt Madelene Töpfer
011-36 32 91

Disputation i industriell ekonomi: Per Staffan Boström

Per Staffan Boström, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Resursbaserad ledning och styrning - Ett nytt synsätt på resurs- och värdetillväxt av företagets innovationskapital. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Niklas Myhr, universitetslektor, Chapman University, Southern California.

Börjar 22 november 2021 kl. 09.00
Slutar 22 november 2021 kl. 11.00
Plats
Kontakt Per-Olof Brehmer
013-28 14 88

Disputation i hållara system: John Laurence Esguerra

John Laurence Esguerra, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Developing strategies for improved economic performance and reduced climate impact of landfill mining in Europa". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Anders Damgaard, doktor, Danmarks tekniska universitet.

Börjar 08 december 2021 kl. 09.00
Slutar 08 december 2021 kl. 11.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom
Kontakt John Laurence Esguerra
013-28 47 19

Disputation i hållbara system: Tharaka Gunaratne

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Valorisation of heterogeneous industrial residues". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Jouni Korhonen, biträdande professor, KTH.

Börjar 10 december 2021 kl. 09.00
Slutar 10 december 2021 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt Tharaka Gunaratne
013-28 18 29

Disputation i logistik: Olle Olsson

Olle Olsson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Managing variability in patient flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Daniel Ekwall, professor, Högskolan i Borås.

Börjar 10 december 2021 kl. 13.15
Slutar 10 december 2021 kl. 15.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt Olle Olsson

Disputation i maskinteknik: Anton Wiberg

Anton Wiberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Design Automation for Additive Manufacturing - A multidisciplinary Design Optimization Approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Kristina Shea, professor, ETC Zürich.

Börjar 14 december 2021 kl. 10.15
Slutar 14 december 2021 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Kontakt Anton Wiberg
013-28 10 27

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Bli doktorand vid IEIVisa/dölj innehåll

DoktorandporträttVisa/dölj innehåll

Lediga tjänsterVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll