IEI:s forskarutbildningar

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
Antagning till forskarutbildning på IEI sker löpande. Vanligtvis är en doktorandanställning 4-5 år. Lönen utgår från en fast doktorandtrappa.
 
Just nu har vi många lediga doktorandtjänster på IEI. I annonsen för respektive tjänst framgår även vilka antagningskrav som ställs för den specifika doktorandtjänsten. 

Forskarutbildningsämnen vid IEI

Kommande disputationer och licentiatseminarier

Licentiatseminarium inom hållbara system: Stephanie Cordova

Stephanie Cordova, vid Avdelningen för industriell miljöteknik, IEI försvarar sin avhandling med titeln "Utilizing CO2 from biomethane production: Sustainability and climate performance". Handledare är Mats Eklund, professor, Linköpings universitet. Opponent är Valentina Bisinella, Technical University of Denmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 13 juni 2023 kl. 09.00
Slutar 13 juni 2023 kl. 12.00
Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla, LInköping
Kontakt Mats Eklund
013-28 17 26

Licentiatseminarium inom maskinteknik: Thomas Heeger

Thomas Heeger, vid avdelningen Fluida och mekatroniska system, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Design of Electro-Hydraulic Energy Converters - With Focus on lntegrated Designs and Valve Plate Rotation". Handledare är Liselott Ericson, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är teknologie doktor Andreas Johansson, Saab AB. Licentiatseminariet hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 16 juni 2023 kl. 10.15
Slutar 16 juni 2023 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping
Kontakt Liselott Ericson
013-28 11 98

Kontakta oss

Bli doktorand vid IEI

Doktorandporträtt

Lediga tjänster

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Relaterat innehåll