Forskarutbildning vid IEI

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.

Som forskarstuderande antas du till ett forskningsämne och anställs på institutionen som doktorand.  Antagning till forskarutbildning på IEI sker löpande. Vanligtvis är en doktorandanställning 4-5 år. Lönen utgår från en fast doktorandtrappa.
 
Det finns olika typer av finansiering av doktorandanställningar, till exempel industridoktorand eller stipendiatdoktorand. På Lediga jobb ser man utlysta doktorandtjänster, där framgår vilken typ av anställning som utlyst. 
 
I annonsen på Lediga jobb framgår även vilka antagningskrav som ställs för den specifika doktorandtjänsten.

Forskarstudierektorer

Forskarstudierektorerna representerar IEI:s forskarutbildning gentemot såväl filosofiska fakulteten som tekniska fakulteten. Kontakta Maria Björklund eller Roger Bandick om du vill diskutera något rörande forskarutbildningen.

Våra doktorander berättar

Porträtt av Mario Kienzler
”Jag får styra mitt eget arbete och så länge jag levererar det som förväntas är jag fri att välja på vilket sätt jag gör det på. Jobbet är fantastiskt kul och det är ett privilegium att kunna fokusera och lägg all tid på ett ämne.” Mario Keinzler
Porträtt av Promporn Wangwacharakul
”Att forska skiljer sig verkligen från grundutbildningen. Du får fokusera på det du älskar och är fri att välja din egen väg. Att doktorera är inte slutet på resan. Det är bara början.” Promporn Wangwacharakul
Porträtt av Truls Löfstedt
"Mitt mål var från början att bli managementkonsult inom styrning av IT och hade inget intresse av att studera djupare. Men jag blev tillfrågad av institutionen och upplägget för mitt arbete är väldigt likt en konsult. Den stora skillnaden är att jag har mer tid för reflektion och möjlighet att driva forskningen framåt." Truls Löfstedt

Kontaktuppgifter forskarstudierektorer
Visa/dölj innehåll

Bli doktorand vid IEI
Visa/dölj innehåll

Lediga tjänster
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll