Fotografi av Karin Stolpe

Karin Stolpe

Universitetslektor

Presentation

Publikationer

2023

Karin Stolpe, Jonas Hallström (2023) Visual Programming as a Tool for Developing Knowledge in STEM Subjects : A Literature Review Programming and Computational Thinking in Technology Education: Swedish and International Perspectives, s. 130-169 Vidare till DOI
Karin Stolpe, Andreas Larsson (2023) "Vi går in och tittar i mappen" ["Let's go look inside the folder"]: En lärares språkliga strukturering av rumslighet i programmeringsundervisning [A teacher's way of structuring spatiality when teaching programming] NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 19, s. 134-147
Andreas Larsson, Karin Stolpe (2023) Exploring the metaphoric nature of programming teachers reflections on action-a case study with teaching in mind International journal of technology and design education Vidare till DOI
Karin Stolpe (2023) Forskningslitteracitet i praktiken: Lärares motiv till att läsa och använda forskning Pedagogisk forskning i Sverige, s. 1-24
Andreas Larsson, Karin Stolpe (2023) Hands on programming: Teachers use of Metaphors in gesture and Speech make Abstract concepts tangible International journal of technology and design education, Vol. 33, s. 901-919 Vidare till DOI

Nyheter