18 oktober 2021

När LiU Skolsamverkan presenterade seminarieserien ”Pedagogiska strategier för att arbeta med elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)” var intresset rekordstort. Nu satsar man på en repris av serien med start i februari 2022.

Karin Stolpe, föreståndare för LiU Skolsamverkan, berättar mer om seminarieserien.

Karin Stolpe, föreståndare för LiU Skolsamverkan

Vad handlar seminarieserien om?

- Serien vill ge lärare och även andra som är verksamma i skolan stöd i arbetet för att ge elever med NPF en lyckad skolgång. Målet är att de som deltar i seminarieserien ska få ökad kunskap om olika former av NPF och hanteringsstrategier och didaktiska verktyg för att arbeta med dessa frågor. Serien ger olika specialpedagogiska perspektiv både från forskning och beprövad erfarenhet. Under sex tillfällen får deltagarna möta forskare med erfarenheter till olika professioner, som till exempel lärare, arbetsterapeut och psykolog. Det finns också interaktiva moment då deltagarna kan diskutera med varandra.

Seminarieserien fick ett stort genomslag och ni fick in många anmälningar. Var ni förvånade över responsen

- Ja, det var vi. Den här serien riktar sig till lärare i vår region men vi fick in intresseanmälningar från hela Sverige. För att tillmötesgå den stora efterfrågan erbjuder vi nu en repris av seminarieserien som startar redan i februari.

Varför tror du att intresset är så stort?

- Det finns flera olika förklaringar. NPF är ett väldigt viktigt område och det har fått ett stort genomslag under senare tid. Flera lärare känner nog att de behöver fylla på med kunskap. Seminarieserien är helt digital så oavsett var i regionen man befinner sig kan man vara med på de här träffarna. Flera skolor var också tvungna att lägga ner kompetensutvecklingssatsningar under pandemitiden. Nu när det börjar återgå till lite mer normalt läge ser man möjligheterna att kunna få kompetensutveckla sig igen.
Det är också värt att påpeka att ämnet för seminarieserien har tagits fram i dialog med skolledare i regionen. Det visar också på att det finns ett behov för mer kunskap inom skolan.

Nu har ni haft en första seminarieträff. Hur gick det?

- Vi har fått positiv respons och deltagarna ser fram emot fortsättningen. Läraren Tove Mattsson från LiU var också positiv och tyckte det var både givande och intressant att leda seminariet.

Kontakt

Skolsamverkan och seminarieserien

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.