18 oktober 2021

När LiU Skolsamverkan presenterade seminarieserien ”Pedagogiska strategier för att arbeta med elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)” var intresset rekordstort. Nu satsar man på en repris av serien med start i februari 2022.

Karin Stolpe, föreståndare för LiU Skolsamverkan, berättar mer om seminarieserien.

Karin Stolpe, föreståndare för LiU Skolsamverkan

Vad handlar seminarieserien om?

- Serien vill ge lärare och även andra som är verksamma i skolan stöd i arbetet för att ge elever med NPF en lyckad skolgång. Målet är att de som deltar i seminarieserien ska få ökad kunskap om olika former av NPF och hanteringsstrategier och didaktiska verktyg för att arbeta med dessa frågor. Serien ger olika specialpedagogiska perspektiv både från forskning och beprövad erfarenhet. Under sex tillfällen får deltagarna möta forskare med erfarenheter till olika professioner, som till exempel lärare, arbetsterapeut och psykolog. Det finns också interaktiva moment då deltagarna kan diskutera med varandra.

Seminarieserien fick ett stort genomslag och ni fick in många anmälningar. Var ni förvånade över responsen

- Ja, det var vi. Den här serien riktar sig till lärare i vår region men vi fick in intresseanmälningar från hela Sverige. För att tillmötesgå den stora efterfrågan erbjuder vi nu en repris av seminarieserien som startar redan i februari.

Varför tror du att intresset är så stort?

- Det finns flera olika förklaringar. NPF är ett väldigt viktigt område och det har fått ett stort genomslag under senare tid. Flera lärare känner nog att de behöver fylla på med kunskap. Seminarieserien är helt digital så oavsett var i regionen man befinner sig kan man vara med på de här träffarna. Flera skolor var också tvungna att lägga ner kompetensutvecklingssatsningar under pandemitiden. Nu när det börjar återgå till lite mer normalt läge ser man möjligheterna att kunna få kompetensutveckla sig igen.
Det är också värt att påpeka att ämnet för seminarieserien har tagits fram i dialog med skolledare i regionen. Det visar också på att det finns ett behov för mer kunskap inom skolan.

Nu har ni haft en första seminarieträff. Hur gick det?

- Vi har fått positiv respons och deltagarna ser fram emot fortsättningen. Läraren Tove Mattsson från LiU var också positiv och tyckte det var både givande och intressant att leda seminariet.

Kontakt

Skolsamverkan och seminarieserien

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.