Fotografi av Lars Lindblom

Lars Lindblom

Biträdande professor

Jag arbetar med frågor i gränslandet mellan teorier om rättvisa, policy och vetenskap.

I min forskning har jag arbetat med frågor som likvärdighet, fackföreningar, riskhantering och teorier om rättvisa. Just nu intresserar jag mig lite extra för barns rättigheter, agentskap inom AI och demokratisk stabilitet. Jag är verkställande redaktör för tidskriften De Ethica.

Jag är programansvarig för Centrum för Tillämpad Etiks master-program i tillämpad etik. Min undervisning har sträckt sig från Filosofins Historia via Filosofi och Samhällsanalys till Datavetenskaplig Professionalism. Vanligen slutar det med att jag pratar om Rawls.

Publikationer

2024

Joakim Sandberg, Lars Lindblom (2024) Bitcoins left and right: a normative assessment of a digital currency The Philosophy of Money and Finance, s. 303-320

2023

Erik Gustavsson, Lars Lindblom (2023) Justification of principles for healthcare priority setting: the relevance and roles of empirical studies exploring public values Journal of Medical Ethics Vidare till DOI
Lars Lindblom (2023) Justice and Exploitation in Cohen's Account of Socialism Journal of Value Inquiry, Vol. 57, s. 409-425 Vidare till DOI
Erik Gustavsson, Lars Lindblom (2023) It seems important to study public values regarding priority setting principles, but why exactly? The Journal of Medical Ethics Blog
Lars Lindblom (2023) Distributive Justice for Children The Rights of the Child: Legal and Ethical Challenges, s. 166-179

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Nyheter

Organisation