Jag arbetar med frågor i gränslandet mellan teorier om rättvisa, policy och vetenskap.

I min forskning har jag arbetat med frågor som likvärdighet, fackföreningar, riskhantering och teorier om rättvisa. Just nu intresserar jag mig lite extra för barns rättigheter, agentskap inom AI och demokratisk stabilitet. Jag är verkställande redaktör för tidskriften De Ethica.

Jag är programansvarig för Centrum för Tillämpad Etiks master-program i tillämpad etik. Min undervisning har sträckt sig från Filosofins Historia via Filosofi och Samhällsanalys till Datavetenskaplig Professionalism. Vanligen slutar det med att jag pratar om Rawls.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll