21 december 2023

Linköpings universitet vill med det nya masterprogrammet Etik, vetenskap och policy göra skillnad i världen genom att lära studenter att driva förändring och påverka politiken och på så sätt förbättra samhället.

Ung kvinna med mörkt hår i tofs och en penna i handen samtalar med tre unga män framför en glasvägg med post-itlappar
Maskot Bildbyrå AB

Programmet, som har det engelska namnet Ethics, Science and Policy, är internationellt och vill samla studenter med olika bakgrund från flera olika ämnesområden för att ge möjlighet till möten och diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. Det kan till exempel handla om frågor rörande utbildning, hälsovård, riskhantering, skatter eller forskning. Studenterna kommer få lära sig att utvärdera, utveckla och utforma policies genom att studera vetenskap, politik och tillämpad etik, med inriktning på policyutformning. De kommer också få lära sig att skriva policies, på olika sätt för olika mottagare.

Unikt program

Ett program med denna inriktning mot det mer filosofiskt analytiska perspektivet intar en unik position i det svenska masterprogramlandskapet, menar Lars Lindblom som är programansvarig.

Lars Lindblom, programansvarig.
Foto
Charlotte Perhammar
- Vi tycker att det är intressant att fundera på vad man ska göra med viktiga saker. Vad ska man göra med sjukvården, vem får vilken vård under vilka omständigheter? Hur tänker man kring riskhanteringsmetoder? Hur ska man tänka om rättvisa? säger Lars Lindblom.

Policyfrågor är viktiga

Programmet passar den som vill skaffa sig de praktiska redskapen som man behöver för att faktiskt arbeta praktiskt med policies.

- Vi tror att frågorna är viktiga eftersom vi tycker att de är intressanta i sig själva, men också att de är viktiga för hur vi lever tillsammans, för hur samhället blir och för att göra världen till en bättre plats om vi kan, fortsätter Lars Lindblom.

Policyfrågor är något som i dag är viktigt inom de flesta stora organisationer och företag. Här finns en arbetsmarknad, framför allt inom planerings-, utvecklings-, lednings- och utvärderingsarbete, både nationellt och internationellt.

Under utbildningens gång kommer studenterna få möta representanter för olika tänkbara arbetsgivare som presenterar fallstudier, till exempel från Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings kommun eller Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Exempel på andra verksamheter där den här profilen är efterfrågad är inom regioner och fackförbund.

Kontakt

Läs mer om programmet

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.