Uppdragsutbildning inom AI, digitalisering och teknik

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till områdena AI, digitalisering och teknik. Till exempel kan det handla om kurser i AI för hälso- och sjukvård och datorseende.

Arbete med maskininlärning. Foto johner.se/Maskot Bildbyrå ABVid LiU bedrivs omfattande forskning och utbildning inom dessa områden. Artificiell intelligens (AI) är ett av Linköpings universitets styrkeområden, och vi bedriver omfattande forskning och utbildning inom dessa områden. Det handlar om såväl rena AI-tekniker som tillämpningar av teknikerna, men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, etiska riktlinjer med mera. 

På LiU Uppdragsutbildning arbetar vi med kompetensutveckling och kan bistå även med utbildningar inom detta område. Vid intresse kontakta oss uppdragsutbildning@liu.se.

Öppna uppdragsutbildningar 

Tidigare utbildningar, hör av dig vid intresse:

Filmer: AI i samhällets tjänst - vilka kompetenser behövs?

Se våra informativa filmer där forskare på LiU berättar mer om Artificiell intelligens och om vilka kompetenser som kommer att behövas i arbetslivet för att AI ska bli ett användbart hjälpmedel i samhället – nu och i framtiden.

Vad händer när roboten blir handläggare på kommunen?

Ida Lindgren, biträdande professor i informatik vid LiU, berättar och ger ett axplock av den forskning som bedrivs inom detta område vid avdelningen for informationssystem och digitalisering vid LiU. Hon tar bland annat upp hur kommunernas administrativa arbete kommer att förändras i och med införandet av AI.

Automatisering av administrativa processer, i form av mjukvarurobotar, ses som ett sätt för kommunerna att öka sin effektivitet och förbättra sin servicenivå gentemot medborgare. Men vad kan automatiseras? Vilka konsekvenser medför automatiseringen för verksamheten och dess medarbetare? Föredraget belyser och problematiserar införandet av Robotic Process Automation i kommuner.
Länk till filmen.


Uppkomsten av komplexa intelligenta system och framtidens management

Nicolette Lakemond, professor, och Gunnar Holmberg, adjungerad professor, vid Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling, berättar om sin forskning och om framväxten av komplexa intelligenta system där AI är en del samt också om hur framtidens management ser ut.

AI kan vara en resurs i vårt samhälle, men den kan också få negativa konsekvenser. Vår förmåga att dra nytta av AI:s fördelar och undvika dess negativa konsekvenser påverkas av hur vi närmar oss AI och implementerar AI i komplexa system. AI är alltså inte bara en teknik – hur den används avgörs i exempelvis beslutsfattande och organisation. Nicolette Lakemond och Gunnar diskuterar viktiga managementutmaningar i relation till detta.
Länk till filmen.


AI Competence for Sweden

Fredrik Heinz, biträdande professor och AI forskare vid LiU, berättar att han forskar om hur vi kan göra för att få den största nyttan av AI, samtidigt som vi undviker de risker som finns. Han poängterar hur viktigt det är med utbildning och kompetensutveckling inom området och ger exempel på utbildningar som LiU erbjuder.
Länk till filmen.

 

Spelar etik någon roll för hur vi använder AI?

Lars Lindblom, biträdande professor vid Centrum för tillämpad Etik och programansvarig för master-programmet Tillämpad etik, berättar ur ett filosofiskt perspektiv om hur olika värden spelar roll när vi använder AI.
AI-utvecklingen utlovar automatiserad intelligens - ja, på sikt kanske till och med superintelligens - så finns det egentligen något skäl att fundera över etiska frågor? Det löser väl maskinerna? Föredraget kommer att visa att kunskap om etik är till stor fördel när man utvecklar, beställer och implementerar AI.
Länk till filmen.

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning