Här hittar du ett urval av våra uppdragsutbildningar som relaterar till AI, digitalisering och teknik.

Arbete med maskininlärning. Foto johner.se/Maskot Bildbyrå ABArtificiell intelligens (AI) är ett av Linköpings universitets styrkeområden, och vi bedriver omfattande forskning och utbildning inom så väl området AI, som digitalisering och teknik. Våra utbildningar berör AI-tekniker och tillämpningar av teknikerna, men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, och vilka etiska frågor som är viktiga att ställa sig vid införandet av AI.

Utbildning om AI och etik

My Kronqvist

AI väcker många stora frågor. Vilken är vår plats i universum? Kommer AI att ta över? Kommer vi alla bli arbetslösa? Men det väcker också mer vardagliga, praktiska frågor. Vilka är egentligen de viktigaste frågorna att diskutera innan ni implementerar AI i er verksamhet? Hör LiU-forskaren Lars Lindblom berätta om vilka frågor han tycker är de tre viktigaste.

Ett urval av våra utbildningar

Här ser du ett urval av utbildningar som LiU kan ge för yrkesverksamma inom området AI, digitalisering och teknik. Välkommen att höra av dig till oss med en intresseanmälan!

Kvinna visar äldre man hur man använder en läsplatta.

Välfärdsteknik i äldreomsorg

Den här utbildningen ökar din kunskap om vilken digital välfärdsteknik som finns inom äldreomsorgen idag och hur det kan komma till nytta inom äldreomsorgen. Du får också en förståelse för de potentiella problem och etiska dilemman som kan uppstå.

Lärare undervisar en grupp deltagare.

Grundläggande cybersäkerhet

Samhällets digitalisering innebär ökade krav på cybersäkerhet. Den här utbildningen ger dig som yrkesverksam en grundläggande kunskap om cybersäkerhet som kan bidra till att skapa förutsättningar för stärkt säkerhetskultur i din organisation.

Muspekare på en skärm pekar på ordet Security

IT-rätt, 7.5 hp

En introduktionskurs för dig som är yrkesverksam och vill lära dig mer om rättsliga regler kopplade till den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen i samhället. Utbildningen ges helt på distans med onlineundervisning.

Programmerare arbetar vid datorn

Maskininlärning - supervised learning för kundunik produktion

Är du utbildad civilingenjör och vill öka din förståelse maskininlärning genom supervised learning? I den här utbildningen realiserar du ett projekt med hjälp av handledning och en kostnadsfri tutorial.

Display i skördetröska som visar hur mycket skörd som finns på fältet.

Lantbruksteknik och innovation

Nya lösningar och ny teknik krävs inom lantbruket för att möta våra globala utmaningar. Den här utbildningen ger dig en inblick i det moderna lantbrukets teknik och innovation.

Domen i Visualiseringscenter.

Visualisering, bildanalys och datorseende

En utbildning i visualisering ger dig verktygen att visualisera din organisations data som underlättar analyser, insikter och beslut. LiU erbjuder skräddarsydda utbildningar inom visualisering och närliggande ämnen - kontakta oss!

Utbildningar för dig som är lärare

Kort, kostnadsfri och digital utbildning i AI

Kontakta oss