Controllerfunktion inom IEI

Jag arbetar med utveckling av strukturer, processer och systemstöd för att säkerställa att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål. Jag deltar i bokslutsarbetet, upprättar institutionens budget och gör ekonomiska uppföljningar.