Fotografi av Lena Gidlund

Lena Gidlund

Controller

Som controller på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) jobbar jag med att följa upp verksamheten kopplat till mål, nyckeltal och ekonomi i syfte att stödja ledningen i beslutsfattande och styrning av verksamheten.

Controller vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag är controller vid IEI och samordnar arbetet inom institutionens ekonomifunktion.

Jag arbetar med utveckling av strukturer, processer och systemstöd för att säkerställa att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål.

I mina arbetsuppgifter ingår att delta i bokslutsarbetet, upprättar institutionens budget och gör ekonomiska uppföljningar.

Mitt ansvarsområde:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar av institutionens ekonomi
  • Informera och föra dialog med institutionens prefektur samt institutionsstyrelse
  • Delta i arbetet med institutionens handlingsplan
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd

Kontakta mig gärna om du behöver råd eller hjälp inom ekonomiområdet, alla frågor är välkomna!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation