Fakultetsråd vid Medicinska fakulteten

Sedan maj 2019 är jag fakultetsråd vid Medicinska fakulteten. Som fakultetsråd arbetar jag direkt under dekanus vid Medicinska fakulteten med att utföra uppdrag av utredande karaktär.

2003 disputerade jag vid Tema Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet med avhandlingen Två kön eller inget alls – politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Avhandlingen ifrågasätter vem som är medborgare i välfärdsstaten och visar hur normer och värderingar hos den politiska eliten format socialförsäkringen över tid. Genom att studera socialförsäkringen utifrån olika politiska teorier visar jag att den svenska välfärdsstaten har olika intentioner och krav på medborgaren. Teorier om medborgarskap, demokrati och rättvisa är centrala intresseområden i min forskning.

Min grundutbildning är fil kand. i statskunskap, nationalekonomi och sociologi från Högskolan i Örebro.

Jag har kompletterat min grundutbildning med kurser i hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk sociologi, personaladministration och arbetsrätt.

Efter avslutade studier i Örebro har jag arbetat som adjunkt och lektor i Örebro, Karlstad, Göteborg och Linköping och undervisat framförallt i statsvetenskap men även i genusvetenskap och folkhälsovetenskap.

Strategiska uppdrag och chefsuppdrag

Efter disputationen har jag främst haft olika strategiskt uppdrag och chefsuppdrag. Jag har bl.a. varit föreståndare och byggt upp en fakultetsövergripande forskarskola med 40 doktorander, varit programansvarig, avdelningschef vid såväl filosofiska fakultet som medicinska fakulteten.

Under perioden december 2012 till och med december 2014 var jag avdelningschef vid avdelningen för socialt arbete/ISV. Under 2013 var jag proprefekt för grund- och forskarutbildning.

Från januari 2015 till april 2019 var jag prefekt på Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier vid Campus Norrköping. 

 

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll