Fotografi av Marie Jansson

Marie Jansson

Fakultetsråd

Som fakultetsråd arbetar jag direkt under dekanen med att utföra uppdrag av utredande karaktär och att implementera beslut.

Presentation

Jag är disputerad vid Tema Hälsa och samhälle vid LiU med avhandlingen Två kön eller inget alls – politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Avhandlingen ifrågasätter vem som är medborgare i välfärdsstaten och visar hur normer och värderingar hos den politiska eliten format socialförsäkringen över tid. Utifrån olika politiska teorier visar jag att den svenska välfärdsstaten har olika krav och intentioner på medborgaren.
Teorier om medborgarskap, demokrati och rättvisa har präglat min undervisning och forskning. 

Strategiska uppdrag och chefsuppdrag

Jag har haft flera olika strategiska uppdrag och chefsuppdrag. Jag har byggt upp och varit föreståndare för en fakultets övergripande forskarskola, varit programansvarig vid Medicinska fakulteten, jag har även varit avdelningschef vid såväl filosofiska som medicinska fakulteten.
Jag har varit proprefekt för grund- och forskarutbildning och prefekt.

Jag är ledamot i universitetets personalansvarsnämnd, i styrelsen för Centrum för kommunstrategiska studier samt i styrelsen för Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

 

Fakultetsledning

Organisation

Relaterat innehåll