Fotografi av Martin Widin

Martin Widin

Ekonom

Som ekonom vid IEI arbetar jag tillsammans med mina kollegor som stöd för chefer, institutionsledning och övriga medarbetare i ekonomifrågor. Delar av min arbetstid ägnas åt uppgifter rörande passerkortsystemet där jag har en administrativ funktion.

Ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Inom mitt ansvar ligger främst att bistå med ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer och forskare i ekonomiska frågor.

I mitt ansvar ingår även administration av passerkortssystemet Integra avseende IEI:s del samt att vara behjälplig vid problem med passerkort och tillträden till lokaler.

  • Kortbetalningar
  • Administration av behörigheter för passerkort och tillgänglighet till lokaler på IEI

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ekonomi!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation