Ekonomi inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet, tillämpar regelverk och tar fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

  • Budget och kalkyler
  • Bokslut
  • Prognoser, analyser och uppföljning
  • Kvalitetssäkring av redovisningen
  • Ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov
  • EU-projekt
  • Administration av LiU-kort för institutionen