Ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Inom mitt ansvar ligger främst att bistå med ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer och forskare i ekonomiska frågor.

I mitt ansvar ingår även administration av passerkortssystemet Integra avseende IEI:s del samt att vara behjälplig vid problem med passerkort och tillträden till lokaler.

  • Kortbetalningar
  • Administration av behörigheter för passerkort och tillgänglighet till lokaler på IEI

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ekonomi!

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation