Ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Inom mitt ansvar ligger främst att bistå med ekonomiskt stöd för institutionens kärnverksamhet och jag stöttar institutionsledning, avdelningschefer och forskare i ekonomiska frågor.

I mitt ansvar ingår även administration av passerkortssystemet Integra avseende IEI:s del samt att vara behjälplig vid problem med passerkort och tillträden till lokaler.

Inom mitt ansvar finns:

  • Bokslutsarbete
  • Budgetering och kalkylering
  • Ekonomiska prognoser, analyser och uppföljningar
  • Ekonomisk rapportering till interna och externa intressenter
  • Projektansökningar
  • Projektredovisning
  • Framtagning och förbättring av interna processer och systemstöd
  • Rapportering av EU-projekt
  • Administration av behörigheter för passerkort och tillgänglighet till lokaler på IEI

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ekonomi!

Jag arbetar främst mot denna avdelningVisa/dölj innehåll

Ekonomifunktionen vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll