Forskningsintresse: Samtalsanalytiskt perspektiv på språkbruk och samspel i institutionella miljöer, med särskilt intresse för frågor rörande moral, demokrati, makt, retorik, bedömning och bekännelsepraktiker.

CV 

Biträdande professor i Pedagogiskt arbete 2013 -         

Docent i Pedagogiskt arbete 2010. -         

Filosofie doktor inom temat Barn 2002. -         

Gymnasielärarexamen (psykologi, samhällskunskap) 1994. -         

Filosofie kandidat (psykologi) 1993.


Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2017