Forskningsintresse: Samtalsanalytiska och fenomenologiska perspektiv på människors samspel och upplevelser i institutionella och privata miljöer. Genomförda studier har berört ämnen som moral, demokrati, makt, retorik, bedömning, visselblåsning, mobbning, psykoedukation, preventivmedelsrådgivning och sexualitet.

CV 

Biträdande professor i Pedagogik 2017-

Biträdande professor i Pedagogiskt arbete 2013-2017.

Docent i Pedagogiskt arbete, 2010.      

Filosofie doktor inom temat Barn, 2002.        

Gymnasielärarexamen (psykologi, samhällskunskap), 1994.         

Filosofie kandidat (psykologi), 1993.

 

Undervisning

Publikationer

2022