Fotografi av Michael Tholander

Michael Tholander

Biträdande professor

Forskningsintresse: Samtalsanalytiska och fenomenologiska perspektiv på människors samspel och upplevelser i institutionella och privata miljöer. Genomförda studier har berört ämnen som moral, demokrati, makt, retorik, bedömning, visselblåsning, mobbning, psykoedukation, preventivmedelsrådgivning och sexualitet.

CV 

Biträdande professor i Pedagogik 2017-

Biträdande professor i Pedagogiskt arbete 2013-2017.

Docent i Pedagogiskt arbete, 2010.      

Filosofie doktor inom temat Barn, 2002.        

Gymnasielärarexamen (psykologi, samhällskunskap), 1994.         

Filosofie kandidat (psykologi), 1993.

 

Undervisning

Publikationer

2022

Michael Tholander (2022) Ett diskursmedvetet lärarskap Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik, s. 205-220
Michael Tholander, Ninni Tour (2022) The shame of casual sex: Narratives of young Swedish women Women's Studies: International Forum, Vol. 93, Artikel 102618 Vidare till DOI
Michael Tholander, Ninni Tour (2022) Skolning i sexuell egenmakt: Unga svenska kvinnors berättelser om tillfälligt sex ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, Vol. 14, s. 7-32 Vidare till DOI
Michael Tholander, Sofia Johansson, Klara Thunell, Örjan Dahlström (2022) Traces of pornography: Shame, scripted action, and agency in narratives of young Swedish women Sexuality & Culture, Vol. 26, s. 1819-1939 Vidare till DOI
Michael Tholander (2022) Harold Garfinkel Sociologins teoretiker, s. 157-175