WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

WASP vid LiU
WASP vid LiU Göran Billeson

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Självkörande bilar, industriella beslutsstödsystem och robotar som samarbetar med varandra och med oss människor är bara några exempel från inledningen av den fjärde industriella revolutionen.

Vid Linköpings universitet finns ett antal starka forskningsmiljöer inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom datorseende, utsågs av Vinnova till Sveriges främsta forskningsmiljö inom artificiell intelligens år 2018. Framstående forskargrupper finns även inom reglerteknik och fordonssystem, båda helt centrala för utvecklingen av framtidens autonoma system. Vid Campus Norrköping finns avdelningen Medie- och informationsteknik med världsledande forskning inom visualisering, artificiell intelligens och beslutsstöd. Inom datavetenskap bedrivs framstående forskning inom områden som artificiell intelligens, multiagent-system och maskininlärning. 

WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerad vid Chalmers, KTH, Umeå, Lunds och Linköpings universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet.

Den totala satsningen uppgår till 6,2 miljarder kronor, fram till 2031, varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 4,9 miljarder, övrig finansiering kommer från universitet och deltagande industriföretag. WASP är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid.

Kontakt

Video

Linköpings universitet

Video

Stora mängder data blir begriplig information

En viktig applikation för forskningen vid MIT finns inom WASP, där exempelvis autonoma, förarlösa bilar kan tränas i olika svåra trafikmiljöer.


Video

Här testas autonom sjöräddning

WASP:s arena för allmän säkerhet, WARA PS, är först ut att visa upp ett autonomt sjöräddningssystem.
  

Video

Flygande AI-forskning

Det är långt kvar tills vi kan samsas med flygande robotar på gator och torg, men demonstrationen inom WASP:s arena för publik säkerhet bjöd bland annat på en drönare som artigt viker åt sidan när en människa kommer gående.


Forskningsmiljöer

Nyheter WASP

Kontakt WASP nationellt

Stora universitet i samarbete med svensk industri