Fotografi av Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Universitetslektor, Docent

Hur kan ljud användas för att förenkla förståelsen av data, eller underlätta en komplex interaktion? Min forskning handlar om ljud som en komplementär modalitet.

Lektor i ljudteknologi med forskning inom sonifiering

Niklas Rönnberg är forskare i sonifiering, det är studier om hur ljud kan användas som komplementär modalitet i olika applikationsområden. Han undervisar i ljudteknik, forskningsmetodik, elektronisk publicering och videoproduktion för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation.

Niklas Rönnbergs forskning i sonifiering är tvärvetenskaplig och sker i mötet mellan ljudteknologi, musikteori, informationsvisualisering, interaktionsdesign och kognitionspsykologi. Fokus är på hur medvetet designade och komponerade musikaliska ljud kan användas som komplement till visuell information i olika applikationsområden som exempelvis informationsvisualisering, processkontroll och beslutsstöd. Forskningen syftar till att undersöka hur musikalisk sonifiering kan användas, och vilka element i sonifiering som är mest användbara, i olika applikationsområden.

Forskningen är både teoretiskt och tillämpat driven. Den teoretiska grundforskningen handlar om användandet av olika musikaliska element i sonifiering, mappning mellan visuell information och sonifiering, och interaktion mellan sonifiering och användare. Den tillämpade forskningen drivs av frågeställningar som: hur man kan designa sonifiering för olika applikationer, hur man kan designa ljud för att skapa rätt användarrespons och upplevelse, samt om och hur auditiv och visuell information kan skapa en multimodalitet som är större än summan av de två modaliteterna. 

Besök gärna min webbplats

En människas finger pekar på ett foto på en dataskärm

Publikationer

2024

Elias Elmquist, Kajetan Enge, Alexander Rind, Carlo Navarra, Robert Höldrich, Michael Iber, Alexander Bock, Anders Ynnerman, Wolfgang Aigner, Niklas Rönnberg (2024) Parallel Chords: an audio-visual analytics design for parallel coordinates Personal and Ubiquitous Computing Vidare till DOI

2023

Marian Weger, Tim Ziemer, Niklas Rönnberg (Redaktörskap) (2023) Sonification for the Masses: Proceedings of the 28th Annual International Conference on Auditory Display
Tim Ziemer, Sara Lenzi, Niklas Rönnberg, Thomas Hermann, Roberto Bresin (2023) Introduction to the special issue on design and perception of interactive sonification Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 17, s. 213-214 Vidare till DOI
Tim Ziemer, Sara Lenzi, Niklas Rönnberg, Thomas Hermann, Roberto Bresin (2023) Introduction to the special issue on design and perception of interactive sonification Journal on Multimodal User Interfaces Vidare till DOI
Elias Elmquist, Alexander Bock, Jonas Lundberg, Anders Ynnerman, Niklas Rönnberg (2023) SonAir: the design of a sonification of radar data for air traffic control Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 17, s. 137-149 Vidare till DOI

Nyheter

Exempel från forskning

Sonifiering stöder uppfattning av ljushetskontrast

Fler av Niklas Rönnbergs demonstrationsfilmer kan du hitta på Vimeo

Relaterad information