Lektor i ljudteknologi med forskning inom sonifiering

Niklas Rönnberg är forskare i sonifiering, det är studier om hur ljud kan användas som komplementär modalitet i olika applikationsområden. Han undervisar i ljudteknik, forskningsmetodik, elektronisk publicering och videoproduktion för studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation.

Niklas Rönnbergs forskning i sonifiering är tvärvetenskaplig och sker i mötet mellan ljudteknologi, musikteori, informationsvisualisering, interaktionsdesign och kognitionspsykologi. Fokus är på hur medvetet designade och komponerade musikaliska ljud kan användas som komplement till visuell information i olika applikationsområden som exempelvis informationsvisualisering, processkontroll och beslutsstöd. Forskningen syftar till att undersöka hur musikalisk sonifiering kan användas, och vilka element i sonifiering som är mest användbara, i olika applikationsområden.

Forskningen är både teoretiskt och tillämpat driven. Den teoretiska grundforskningen handlar om användandet av olika musikaliska element i sonifiering, mappning mellan visuell information och sonifiering, och interaktion mellan sonifiering och användare. Den tillämpade forskningen drivs av frågeställningar som: hur man kan designa sonifiering för olika applikationer, hur man kan designa ljud för att skapa rätt användarrespons och upplevelse, samt om och hur auditiv och visuell information kan skapa en multimodalitet som är större än summan av de två modaliteterna. 

Besök gärna min webbplats

En människas finger pekar på ett foto på en dataskärm

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

Exempel från forskningVisa/dölj innehåll

Sonifiering stöder uppfattning av ljushetskontrast

Fler av Niklas Rönnbergs demonstrationsfilmer kan du hitta på Vimeo

Relaterad informationVisa/dölj innehåll