Presentation

Jag är professor i produktionsekonomi, redaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Production Economics och före detta president för International Society of Inventory Research (ISIR).

Jag är intresserad av kvantitativa modeller för lagerstyrning, produktionsplanering och optimering av försörjningskedjor.

Mer information finns på den engelska sidan

Publikationer

2023

Nyheter