08 november 2023

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

En grön fot.
peterschreiber.media

Konkurrensen var hård. Totalt 1259 ansökningar granskades. Av dem fick alltså 189 grönt ljus. Forskningsmedlen går till forskare inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Linköpings universitet får 14,7 miljoner kronor för fem olika projekt:

• Mattias Hjerpe, Institutionen för Tema, Tema M, Vart är vi på väg? Operationalisering, incitamentsskapande och uppföljning av klimatanpassningsarbetet i Sverige, 2,9 miljoner kronor
• Sofie Storbjörk, Institutionen för Tema, Tema M, Att få anpassningsåtgärderna att fungera: nya lösningar för en accelererad klimatanpassning av den bebyggda miljön, 2,9 miljoner kronor.
• Erik Glaas, Institutionen för Tema, Tema M, Mot mer klimatrobusta samhällsviktiga funktioner: lärande av konsekvenser av skyfall för svensk kommunal välfärd, 2,9 miljoner kronor.
• Harald Rohracher, Institutionen för Tema, Tema T, Navigera digitala livsmedelslandskap: Utforska effektiva styrningsmetoder för att hantera rumsliga ojämlikheter, 2,8 miljoner kronor.
• Paul Horton, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Skolmobbning - betydelsen av plats och fysisk miljö, 2,8 miljoner kronor.

De lärosäten som får mest pengar är Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds universitet. Flera projekt handlar om klimatanpassning, nya skogsskötselmetoder och extremväder, enligt Formas.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.