08 november 2023

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

En grön fot.
peterschreiber.media

Konkurrensen var hård. Totalt 1259 ansökningar granskades. Av dem fick alltså 189 grönt ljus. Forskningsmedlen går till forskare inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Linköpings universitet får 14,7 miljoner kronor för fem olika projekt:

• Mattias Hjerpe, Institutionen för Tema, Tema M, Vart är vi på väg? Operationalisering, incitamentsskapande och uppföljning av klimatanpassningsarbetet i Sverige, 2,9 miljoner kronor
• Sofie Storbjörk, Institutionen för Tema, Tema M, Att få anpassningsåtgärderna att fungera: nya lösningar för en accelererad klimatanpassning av den bebyggda miljön, 2,9 miljoner kronor.
• Erik Glaas, Institutionen för Tema, Tema M, Mot mer klimatrobusta samhällsviktiga funktioner: lärande av konsekvenser av skyfall för svensk kommunal välfärd, 2,9 miljoner kronor.
• Harald Rohracher, Institutionen för Tema, Tema T, Navigera digitala livsmedelslandskap: Utforska effektiva styrningsmetoder för att hantera rumsliga ojämlikheter, 2,8 miljoner kronor.
• Paul Horton, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Skolmobbning - betydelsen av plats och fysisk miljö, 2,8 miljoner kronor.

De lärosäten som får mest pengar är Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds universitet. Flera projekt handlar om klimatanpassning, nya skogsskötselmetoder och extremväder, enligt Formas.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.