08 november 2023

Det statliga forskningsrådet, Formas, delar ut totalt 630 miljoner kronor i stöd till 189 forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Fem forskare vid Linköpings universitet får pengar.

En grön fot. peterschreiber.media

Konkurrensen var hård. Totalt 1259 ansökningar granskades. Av dem fick alltså 189 grönt ljus. Forskningsmedlen går till forskare inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Linköpings universitet får 14,7 miljoner kronor för fem olika projekt:

• Mattias Hjerpe, Institutionen för Tema, Tema M, Vart är vi på väg? Operationalisering, incitamentsskapande och uppföljning av klimatanpassningsarbetet i Sverige, 2,9 miljoner kronor
• Sofie Storbjörk, Institutionen för Tema, Tema M, Att få anpassningsåtgärderna att fungera: nya lösningar för en accelererad klimatanpassning av den bebyggda miljön, 2,9 miljoner kronor.
• Erik Glaas, Institutionen för Tema, Tema M, Mot mer klimatrobusta samhällsviktiga funktioner: lärande av konsekvenser av skyfall för svensk kommunal välfärd, 2,9 miljoner kronor.
• Harald Rohracher, Institutionen för Tema, Tema T, Navigera digitala livsmedelslandskap: Utforska effektiva styrningsmetoder för att hantera rumsliga ojämlikheter, 2,8 miljoner kronor.
• Paul Horton, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Skolmobbning - betydelsen av plats och fysisk miljö, 2,8 miljoner kronor.

De lärosäten som får mest pengar är Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds universitet. Flera projekt handlar om klimatanpassning, nya skogsskötselmetoder och extremväder, enligt Formas.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.