04 oktober 2021

I september 2021 meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som kommer att få bidrag till forskningsinfrastruktur detta år. Vid IFM fick projektet ARTEMI infrastrukturbidrag och därmed har ett årtionde av hårt arbete lönat sig.

Per Persson vid Ångströmhuset
Per Persson vid Ångströmhuset

LiU är värduniversitet och huvudsökande för projektet och bidraget finansierar en distribuerad infrastruktur i Sverige inom avancerad elektronmikroskopi. Per Persson är professor vid avdelningen för Tunnfilmsfysik och nationell koordinator för ARTEMI. Förutom LiU så finns det noder i Lund, Chalmers, Uppsala, KTH och Stockholm.

- Vi har kämpat i tolv år för att komma hit, men man kan väl säga att arbetet börjar först nu, säger Per Persson.

Elektronmikroskopi är en fundamental byggsten i den materialforskning som bedrivs vid LiU inom AFM (Advanced functional materials). Ett modernt mikroskop kan undersöka enskilda atomer och ge otroligt detaljerad information. Med anslaget kommer ARTEMI få helt andra möjligheter att tillgängliggöra utrustning och kompetent personal för forskare i hela landet.

- Det är en extremt informationsrik metod, men som också kräver mycket färdighet, säger Per Persson.

Det är för tidigt att säga vad pengarna ska användas till. För att kunna erbjuda så bra infrastruktur som möjligt finns dock planer på att göra en stor investering. Det mesta pekar på att det blir ett nytt avancerat mikroskop i Linköping som skall ersätta det gamla i Ångströmhuset. Datamängden från 10 minuter på ett nytt instrument motsvarar nästan ett år på det gamla.

- Jo, det ”gamla” har bidragit till en kraftfull profilering för LiU inom materialforskning, men nu är det dags att släppa den bärraketen och sikta mot nästa nivå.

Materialforskning är ett mycket aktuellt forskningsområde, då nya material är en förutsättning för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Exempel på kritiska tillämpningar är energilagring, infångning och konvertering av koldioxid samt framställning av vätgas.

- Det är inte konstigt att Vetenskapsrådet väljer att stödja infrastrukturen, nu när forskningsområdet behövs som mest, säger Per Persson.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.