21 december 2022

Social dumpning, politisk geografi, robotkollegor och volontärorganisationer. Det handlar de fyra forskningsprojekt som har beviljats forskningsstöd från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, om. Drygt sex miljoner kronor fördelas mellan projekten, som ska genomföras under de följande åren.

Linköpings universitet skylt. Thor Balkhed

Sedan 2013 har CKS årligen avsatt en del av sin grundfinansiering till CKS forskningsstöd. Syftet med forskningsstödet är att bredda och fördjupa den forskning som bedrivs vid CKS samt att bredda och fördjupa forskarsamarbeten och utbyten mellan CKS och andra delar av Linköpings universitet.

CKS forskningsstöd utlyses ungefär var fjärde år. Nu har CKS styrelse fattat beslut om vilka projekt som får forskningsstöd för projekt som ska genomföras under 2022 – 2025.

För att stödja möjligheter till samarbeten bjuds de beviljade projektens forskare till CKS för ett internt seminarium efter ungefär halva projektperioden. Forskarna får också möjlighet att delta i delta i olika aktiveter vid CKS, till exempel genom presentationer på seminarier, kommundagar och nätverksträffar.

Dessa projekt får CKS forskningsstöd

Projektets namn och projektledare

Social dumpning mellan stad och landsbygd: En explorativ studie av kommunstrategisk policy och praktik i fyra svenska kommuner .
Projektledare: Maria Persdotter, Institutionen för kultur och samhälle, IKOS

Omställningens politiska geografi – En studie av små kommuners relation till konsultexpertis i planeringen av vindkrafts- och gruvetableringar 
Projektledare: Simon Haikola, Institutionen för TEMA och institutionen för kultur och samhälle, IKOS

Projektets namn och projektledare

Vilka värden skapar robotkollegan? En studie om vilka värden som driver, och realiseras, vid automatisering av arbete i våra svenska kommuner 
Projektledare: Ida Lindgren, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Volontärorganisationer för lokal välfärd – en möjlig kommunal samverkansstrategi för att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre medborgare  
Projektledare: Ann-Charlotte Nedlund, Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.