Sociala relationer, ungdomar och autism

Efter åren som gymnasielärare har jag bland annat kommit att intressera mig för sociala relationer och relationsskapande. I min forskning lägger jag fokus på att utforska sociala relationer som de upplevs av gymnasieungdomar. Jag försöker fånga ungdomars upplevelser av vänskap och konflikt. Dessutom är jag specifikt intresserad av autistiska gymnasieungdomar och deras upplevelser av dessa fenomen.

Fokus i mitt avhandlingsprojekt ligger på att utforska upplevelser av sociala relationer bland gymnasieungdomar med autism. Detta specifikt kopplat till upplevelser av vänskap och konflikt. Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om ungdomars upplevelser och perspektiv samt om ungdomar med autisms unika upplevelser. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till att autistiska ungdomar får bästa möjliga stöd i sin strävan mot att uppnå en god livskvalitet. Projektet anlägger ett fenomenologiskt forskningsperspektiv.

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i psykologi, historia och samhällskunskap, med vissa specialpedagogiska inslag. Jag bland annat arbetat specifikt med gymnasieungdomar med autism inom gymnasieskolan. Idag undervisar jag på såväl lärarutbildningen som på speciallärar- och specialpedagogprogrammet samt på fristående kurser. Jag handleder även examensarbeten.

CV 

Gymnasielärare (ps/hi/sh) 2005 

Doktorand i pedagogik 2013-

 

Publikationer

Nyheter

Undervisning

Handledare doktorsavhandling

Organisation