Tove Mattsson

Universitetsadjunkt

Fokus i min forskning är på att utforska sociala relationer som de upplevs av gymnasieungdomar. Specifikt intresserad är jag av högfungerande gymnasieungdomar med autismspektrumtillstånd och deras upplevelser av vänskap och konflikt.

Sociala relationer, gymnasieungdomar och autismspektrumtillstånd

Efter åren som gymnasielärare har jag bland annat kommit att intressera mig för sociala relationer och relationsskapande. I min forskning lägger jag fokus på att utforska sociala relationer som de upplevs av gymnasieungdomar. Jag försöker fånga ungdomars upplevelser av vänskap, konflikt och konflikthantering. Dessutom är jag specifikt intresserad av högfungerande gymnasieungdomar med autismspektrumtillstånd och deras upplevelser av dessa fenomen. 

Fokus i mitt avhandlingsprojekt ligger på att utforska upplevelser av sociala relationer bland högfungerande gymnasieungdomar med autismspektrumtillstånd. Detta specifikt kopplat till upplevelser av vänskap och konflikt. Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om ungdomars upplevelser och perspektiv samt om ungdomar med autismspektrumtillstånds unika upplevelser. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till att ungdomar med denna typ av funktionsnedsättning får bästa möjliga stöd i sin strävan mot att uppnå en god livskvalitet. Projektet anlägger ett fenomenologiskt forskningsperspektiv och beräknas slutföras mot slutet av 2018. 

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i psykologi, historia och samhällskunskap, med vissa specialpedagogiska inslag. Jag bland annat arbetat specifikt med gymnasieungdomar med autismspektrumtillstånd inom gymnasieskolan. Idag undervisar jag på såväl ämneslärarutbildningen som på speciallärar- och specialpedagogprogrammet samt på fristående kurser. Jag är inblandad i kurser i ämnen från specialpedagogik till konflikthantering. Jag handleder även examensarbeten.

CV 

Gymnasielärare (ps/hi/sh) 2005 

Doktorand i pedagogik 2013-

 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Handledare doktorsavhandling
Visa/dölj innehåll