12 april 2019

Från ”Avdelningen för Informatik” till ”Informationssystem och digitalisering.” Namnbytet på en av IEI:s avdelningar avspeglar en viktig förskjutning i verksamheten.

Ulf Melin, Johanna Sefyrin, Madeleine Nyberg, Truls Löfstedt och Daniel Toll är överens om att det nya namnet är bättre än det gamla. Men hur det ska förkortas får de fortsätta fundera på.

Knepigt namn blir lättare

Vad sa du, informatik? När avdelningschefen Ulf Melin, professor i ämnet, träffar människor utanför universitetet får han oftast förklara vad han håller på med. Begreppet bygger på både teknik- och samhällsvetenskap och brukar definieras som läran om information och dess behandling i kodad form, men är kanske inte helt lättbegripligt. Då är ord som ”digitalisering” och ”informationssystem” lättare.

Just förståelse och kommunikation är viktiga orsaker till namnbytet, som genomförs 1 maj.

- Ja, ambitionen är att det ska bli lättare att kommunicera både externt och internt, säger Ulf Melin.

Ämnet har blivit bredare

Samtidigt är det nya namnet en följd av att både verksamheten och studieområdet i stort gradvis har förändrats. Från att ofta ha studerat användningen av datorer och IT inom enskilda organisationer och olika former av databehandling, intresserar sig forskarna i dag också för förändringar på samhällsnivå och hur vi som individer i olika roller använder digitala verktyg för olika tjänster.

Tiden är sedan länge förbi då datorer bara var något för män i vita rockar i slutna rum, som Ulf Melin uttrycker det.

- Digitalisering är ett bra och aktuellt begrepp, som fått fäste i samhällsdebatten och fångar mycket av det vi gör. Det beskriver en process av förändring, medan informationssystem är mer klassiskt och en artefakt som människan skapat med IT som grund. Det är också ett etablerat studieämne på många universitet, inte minst internationellt.

- Vi tycker att namnet är en bra kombination, som står både för tradition och förnyelse. Det vill vi också ska känneteckna vår verksamhet.

Inget skämt denna gång

Det engelska avdelningsnamnet blir ”Information Systems and Digitalization”. Samtidigt ändras namnet på forskarutbildningsämnet informationssystemutveckling till bara informationssystem. Namnet på grundutbildningsämnet informatik påverkas inte, utan studenter tar fortfarande examen i detta huvudämne. Enskilda kurser får dock allt oftare ”digitalisering” i sina titlar.

Att namnbytet sker just 1 maj är ingen slump. För några år sedan gick Ulf Melin ut med nyheten att avdelningen från och med 1 april skulle döpas om till ”Avdelningen för digitalisering”. Den gången var det ett aprilskämt, vilket flera lurades av.

- Nu ska ingen tro att det bara är på skoj. Samtidigt kanske man kunde se det som lite av en försöksballong, en tanke som började få fäste. Nu har tiden mognat för att använda ett begrepp som digitalisering, säger han.

För de 25 medarbetarna på avdelningen blir namnbytet också ett skäl att fira. Ulf Melin utlovar på rak arm tårta och att förändringen ska uppmärksammas på flera sätt.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.