29 november 2018

Innebär digitaliseringen något radikalt nytt som ställer gamla sanningar inom management och förändringsledning på huvudet? Nej, faktiskt inte för alla, om vi får tro forskarna vid Helix under ett seminarium nyligen. Många klassiska råd håller än.

Mattias Elg och Ulf Melin, LiUMattias Elg, professor och föreståndare för Helix, och Ulf Melin, professor i informatik, ledde seminariet om digitalisering. Bild: Mikael Sönne

Digitalisering med många ansikten

Vid seminariet som samlade både akademiker och representanter för Helix partnerorganisationer vände och vred deltagarna på fenomenet digitalisering. Vad innebär det, vilka utmaningar och möjligheter för det med sig och hur ska en organisation på bästa sätt arbeta med förändringarna? Och vad betyder det för ledarskapet i en organisation?

Enligt professorerna Mattias Elg och Ulf Melin, som ledde seminariet, ska vi helst inte tala om ”digitaliseringen” som en homogen process utan bredare om ”digitalisering”. Begreppet kan innebära väldigt olika saker i olika branscher och organisationer.

- Ofta råder det stor begreppsförvirring, säger Ulf Melin som presenterade en förstudie bland ungefär hälften av Helix partnerföretag.

- Vi anser att man behöver tala om flera olika processer, som kan se väldigt olika ut. Det finns inte ett svar på vad digitalisering egentligen innebär. Förändringen kan gestaltas på olika sätt och genomföras utifrån skilda värden.

Konsulterna kommer tillbaka

I praktiken innebär det att målet med digitaliseringens både kan vara att minska kostnader internt och att utveckla nya produkter/tjänster för att möta externa behov. I det förra fallet handlar det ofta om att överleva i en konkurrensutsatt miljö eller att hushålla med knappa samhällsresurser; i det senare att (frivilligt) utnyttja nya affärsmöjligheter. Det handlar om att veta varför man digitaliserar.

Det skiljer också markant mellan hur stor del av arbetsuppgifterna som kan digitaliseras och hur det påverkar det arbetet. Dessutom kan fokus skifta mellan att utforska ny teknik och att använda befintliga digitala lösningar.

I förstudien definierar intervjupersonerna digitalisering både som ”ändrade arbetssätt”, ”framtiden” och ”teknikutveckling med hjälp av algoritmer”. Några svarar ”förenkling” och ”något automatiserat” som sådant de förknippar med digitalisering.

En intervjuperson tillägger att samma konsulter som tidigare pratade om lean produktion är tillbaka, men nu talar om digitalisering.

- Det finns ett visst mått av mode och identitet i digitaliseringen. Man vill hänga med, man vill vara modern och man vill inte vara den som inte jobbar med förnyelse, säger Mattias Elg.

Gamla visdomsord håller

Forskarna vid Helix anser att digitalisering innebär både teknikutveckling och verksamhetsutveckling. Förändringarna spetsar till frågor om kompetens, förväntningar, arbetsfördelning, kreativitet och inre och yttre förändringstryck. Mycket kan bli radikalt annorlunda, annat förblir (faktiskt) ungefär som det alltid varit.

Trots den nya tekniken gäller många klassiska råd för förändringsarbete fortfarande. Det gäller vikten av sådant som delaktighet, kommunikation, mål och strategier, resurser och stöd från ledningen.

- Det är etablerade visdomsord som vi inte får glömma bord, säger Mattias Elg och Ulf Melin.

Samtidigt, hävdar de, har digitaliseringen en inneboende kreativ kraft. Den digitala omvandlingen utmanar gamla arbetssätt och underlättar reflektiva processer, vilka i sig kan vara värdefulla för företagen.

Fakta: Förutsättningar för digitalisering

Erfarenheter från de intervjuade organisationerna i förstudien:

  • Vikten av ordning och reda – digitalisera inte dåliga processer
  • God beställarkompetens
  • Bygg styrka tillsammans med andra beställare
  • Teknikleverantörer som håller vad de lovar
  • Vikten av god förändringsledning
  • Strategi och planmässighet, med bibehållet utrymme för flexibilitet
  • Arbetsfördelning människa-maskin: vad är önskvärt?
Det finns ett visst mått av mode och identitet i digitaliseringen. Man vill hänga med, och man vill inte vara den som inte jobbar med förnyelse
Mattias Elg, föreståndare för Helix

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.