Fotografi av Veronica Hällqvist

Veronica Hällqvist

Doktorand

Min forskning fokuserar på mellankommunal samverkan inom familjehemsvården ur ett historiskt och nutida perspektiv.

Mellankommunal samverkan - ett sätt att hantera bristen på familjehem? 

Mitt avhandlingsprojekt är en del av ett större projekt: ”Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården” som undersöker varför inte fler människor söker familjehemsuppdrag, hur de som söker uppdraget utreds och hur vissa kommuner samverkar kring rekryteringen av familjehem.

Kommunernas svårigheter att rekrytera familjehem påverkar barn som har behov av att placeras i familjehem. I min del av studien kommer jag därför att fokusera på hur kommuner använder mellankommunal samverkan som ett sätt att hantera bristen på familjehem, både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Jag kommer bland annat att göra intervjuer med kommuner som samverkar kring familjehemsrekrytering, men jag är också intresserad av samverkansprojekt som har upphört och vad som har bidragit till det.
 

Publikationer

2024

Myung Hwa Baldini, Rebecka Tiefenbacher, Effrosyni Terzoglou, Joacim Strand, Veronica Hällqvist, Emilia Holmbom Strid, Olga Anatoli, Anna Sparrman, Marek Tesar (2024) Listening to children and young people in Sweden: Practices, possibilities, and tensions Global Studies of Childhood Vidare till DOI

Forskning

CV

2022
Doktorand, Tema Barn, Linköpings universitet
2021
Fil. mag. Social arbete, Linköpings universitet
2017
Socionomexamen, Stockholms universitet
2017–2022
Socionom - Socialsekreterare/ Utredare barn och ungdom, Socialtjänsten

Kollegor

Organisation