judar16

Judith Lind

Universitetslektor

Min forskning och undervisning handlar huvudsakligen om relationen mellan barn, föräldrar och välfärdsstaten. I fokus står ofta hur barns och föräldrars intressen balanseras i välfärds- och familjepolitiken och i åtgärder som rör barn och familj.

Föräldraskapsideal och barns rättigheter

Min pågående forskning rör främst barn, föräldraskap och familj - hur det goda föräldraskapet definieras och lämplighet som förälder bedöms i olika sammanhang. Jag forskar bland annat om adoption, assisterad befruktning och digitala föräldradiskussionsfora.

Hur definieras det goda föräldraskapet och vem bedöms som en lämplig förälder? Det är frågor som återkommer i mina forskningsprojekt. I två pågående projekt undersöker jag hur människors potential som föräldrar bedöms dels vid adoption och dels vid assisterad befruktning. I fokus står dels frågan hur föräldralämplighet skrivs fram i utredningsrapporter och dels frågan hur människors önskan att bli förälder balanseras mot det ofödda barnets bästa.

I ett avslutat projekt har jag istället undersökt hur det goda föräldraskapet definieras av föräldrar på ett digitalt diskussionsforum. I forumet ger föräldrar varandra råd och kommenterar varandras inlägg. I denna interaktion positioneras vissa ställningstaganden som uttryck för gott föräldraskap, medan andra kritiseras.

Både min forskning och min undervisning rör sammanhang då det kan uppstå potentiella konflikter mellan barns och föräldrars, eller presumtiva föräldrars, intressen. För staten innebär sådana situationer ett dilemma och en avvägning måste göras mellan å ena sidan barnets rätt till skydd och å andra sidan föräldrars rätt till integritet.

Undervisning och utbildningsansvar

Sedan 2011 har jag varit kursansvarig för en kurs om Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund på ämneslärarprogrammet som bland annat berör barns och föräldrars rättigheter i utbildning. 

Därutöver är jag programansvarig för den internationella distansutbildningen i Child Studies. Jag har också varit utvecklings- och kursansvarig för en kurs i Children’s Rights inom ramen för detta program samt handleder och examinerar uppsatser.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CV 
Visa/dölj innehåll

 CV

  • 2008
    Universitetslektor
  • 2000
    Fil. Doktor, Tema Barn, Linköpings universitet.
  • 1994
    Kandidatexamen i historia, Linköpings universitet

I media
Visa/dölj innehåll

Handledning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll