Föräldraskapsideal och barns rättigheter

Min pågående forskning rör främst barn, föräldraskap och familj - hur det goda föräldraskapet definieras och lämplighet som förälder bedöms i olika sammanhang. Jag forskar bland annat om adoption, assisterad befruktning och digitala föräldradiskussionsfora.

Hur definieras det goda föräldraskapet och vem bedöms som en lämplig förälder? Det är frågor som återkommer i mina forskningsprojekt. I två pågående projekt undersöker jag hur människors potential som föräldrar bedöms dels vid adoption och dels vid assisterad befruktning. I fokus står dels frågan hur föräldralämplighet skrivs fram i utredningsrapporter och dels frågan hur människors önskan att bli förälder balanseras mot det ofödda barnets bästa.

I ett avslutat projekt har jag istället undersökt hur det goda föräldraskapet definieras av föräldrar på ett digitalt diskussionsforum. I forumet ger föräldrar varandra råd och kommenterar varandras inlägg. I denna interaktion positioneras vissa ställningstaganden som uttryck för gott föräldraskap, medan andra kritiseras.

Både min forskning och min undervisning rör sammanhang då det kan uppstå potentiella konflikter mellan barns och föräldrars, eller presumtiva föräldrars, intressen. För staten innebär sådana situationer ett dilemma och en avvägning måste göras mellan å ena sidan barnets rätt till skydd och å andra sidan föräldrars rätt till integritet.

Forskning

Publikationer

Nyheter

CV 

 CV

  • 2008
    Universitetslektor
  • 2000
    Fil. Doktor, Tema Barn, Linköpings universitet.
  • 1994
    Kandidatexamen i historia, Linköpings universitet

I media

Temapodden

Rätten att bli förälder

Judith Lind berättar om sin forskning i Temapodden.

Är det en rättighet att få biologiska barn och ska möjligheten att få assisterad befruktning vara tillgänglig för alla?

Hur avgör man om en eventuellt blivande förälder har förmåga att ta hand om barnet och vilka etiska dilemman ställs de personer för som ska bedöma personernas föräldrapotential?

Det är två stora frågor som går som en röd tråd genom det forskningsprojekt som drivs av Judith Lind.

Handledning

Relaterat innehåll