Genom att läsa pedagogik kan du designa din egen utbildning. Pedagogik omfattar studier av hur människan lär, påverkas och utvecklas i samspel med sin omgivning, utifrån individens, gruppens, organisationens eller samhällets perspektiv.

Examen i pedagogik

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Pedagogik som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet pedagogik

Tre utbildningsnivåer

Efter studierna

Behöver du vägledning? Fråga studievägledare!

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i pedagogik? Kontakta en studievägledare för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU